menikahbismillahirahmanirahim

sahabatku semua yang dirahmati Allah. tulisan ini sengaja dibuat dan dipersembahkan untuk sahabat kami yang kemaren telah menyempurnakan separuh agamanya yaitu dengan melangsungkan pernikahan, selamat untuk Fauzan Fadlurahman dan Indri Pertiwi dan teruntuk dosen yang kami sayangi yaitu bapak Taufiqur rahman dan ibu Eva, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah. amien

dan juga teruntuk sahabatku semua yang mau melangsungkan pernikahan maupun yang sudah menikah dimana kalian berada, do’aku teruntuk engkau semua..

sahabatku.

jika bicara tentang malam pertama tentu naluri manusia mengarah pada hal-hal yang berbau indah, malam pertama bagi pasangan suami isteri hendaklah penuh dengan suasana kelembutan, kasih sayang dan kesenangan. Malam yang menghubungkan suami dengan isterinya dengan tali kasih sayang dan cinta serta menjadikan isterinya merasa tenang dengannya.

sebuah kisah menarik sebuah menarik semoga memberi manfaat..

Syuraih bercerita kepada Sya’bi tentang awal pernikahannya dengan seorang wanita Bani Tamim; “Kalau sekiranya engkau menyaksikan aku, wahai Sya’bi. Bagaimana dia menghadapku dan masuk ke ruanganku, pada waktu itu aku mengatakan kepadanya; “Sesungguhnya bagian dari yang disunnahkan apabila seorang wanita masuk untuk pertama kali kepada suaminya adalah seorang suami disunnahkan untuk mengerjakan shalat dua raka’at, berdo’a memohon kepada Allah Ta’ala untuk kebaikan isterinya dan memohon perlindungan dari keburukan perilakunya”.

baca kisah cahaya hati selengkapnya…