Beranda

Ebook


Kitab Pilihan

Kitab klasik (kuning) adalah karangan para ulama’ terdahulu yang dijadikan referensi dalam hal-hal keagamaan.

1. Fathul Qarib (فتح القريب)

2. Maraqiul Ubudiyah (مراقي العبودية)

3. Ta’lim Muta’allim(تعليم المتعلم)

4. Al-hikam (الحكم)

5. Alfiyah Ibnu Malik (الفية ابن مالك)

6. Riyadhus Shalihin (رياض الصالحين)

7. Safinah (سفينة النجاة)

8. Adabu Sulukil Murid (اداب سلوك المريد)

al-Qur’an, Teks [998 KB | download], Digital [9.5 MB |download]

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi – Terjemah Shahih Muslim {al-Jami ash-Shahih} Jilid 1 [7.5 MB | download | mirror], Jilid 2 [7 MB | download], Jilid 3 [6.5 MB | download], Jilid 4 [6.6 MB |download], Jilid 5 [6.2 MB | download], Jilid 6 [7.5 MB |download]

Abu Ja’far ath-Thahawi – al-Aqidah ath-Thahawiyah [71 KB |download | mirror]

Ibnu Abi Hatim – Ushulus Sunnah wa I’tiqad Dien [46 KB |download | mirror]

Abu Hasan al-Asy’ari – al-Ibanah ‘an Ushul ad-Diyanah [2.9 MB|download]

Abu Muhammad al-Barbahary – Syarhus Sunnah [1 MB |download]

Abu Utsman ash-Shabuni – Aqidatus Salaf Ashhabil Hadits [140 KB | download | mirror]

Abu Zakariya an-Nawawi – Riyadhus Shalihin – Jilid 1 [1.4 MB |download], Jilid 2 [1.9 MB | download]

Ibnu Taimiyah – Kaidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah {Qoidatu Ahlussunnah wal Jama’ah} [3.6 MB | download]

Ibnu Taimiyah – Risalah Bai’at {Nasihah Dzahabiyah ila al-Jama’at al-Islamiyah} [6.3 MB | download]

Ibnul Qayyim al-Jauziyah – Bekal Menuju Akhirat {Zaadul Ma’ad}[23.4 MB | download | mirror]

Ibnul Qayyim al-Jauziyah – Panduan Hukum-hukum Islam {I’lamul Muwaqqiin} [48.5 MB | download | mirror]

Ibnul Qayyim al-Jauziyah – Pendakian Menuju Allah {Madarijus Salikin} [26 MB | download | mirror]

Ibnu Katsir – al-Bidayah wa an-Nihayah – bab Khulafaur Rasyidin[42.2 MB | download]

Ibnu Katsir – Tafsir Ibnu Katsir {Tafsir al-Qur’anul ‘Azhim}Juz 2 [18.5 MB | download], Juz 3 [17 MB |download], Juz 4 [14.8 MB | download], Juz 6[7.2 MB | download], Juz 8 [5.2 MB |download], Juz 9 [17.6 MB | download]

Ibnu Hajar al-Asqalani – Bulughul Maram – Jilid 1 [18.6MB |download], Jilid 2 [6 MB | download], Versi Lengkap [1 MB |download]

Ibnu Hajar al-Asqalani – Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) – Jilid 1 [13 MB | download], Jilid 2 [22.2 MB | download]

Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi – Tafsir Jalalain[1.48 MB | download | mirror]

Muhammad bin Abdul Wahhab – Kitab at-Tauhid [492 KB |download | mirror]

Muhammad bin Abdul Wahhab – Menyingkap Kebathilan Penentang Tauhid {Kasyfusy Syubuhat} [3.6 MB | download]

Mahmud Syukri al-Alusi – al-Qur’an dan Astronomi [2.4 MB |download | mirror]

Ahmad Deedat – The Choice, Islam and Christianity [264 KB |download | mirror]

Aidh al-Qarni – Jangan Bersedih {La Tahzan} [920 KB | downloadmirror]

 • KUMPULAN E-BOOK
 1. Membudayakan Etos Kerja Islami
 2. Kisah-kisah Seputar Shahih Para Nabi dan Rosul
 3. Para Rosul Pun Bekerja
 4. Mengenal Islam
 5. 853 Nama Bayi Islam
 6. Kisah Teladan-Islam
 7. Peraturan Hidup dalam Islam
 8. Sistem Pergaulan dalam Islam (Nizham Ijtimai)
 9. Bahaya Islam Liberal
 10. Kamus Istilah Dalam Islam
 11. Sejarah Islam sesudah Rasululah SAW
 12. Hukum Transplantasi Menurut Pandangan Islam oleh Muhammad Rifani
 13. mari kita belajar tentang islam
 14. Hukum islam – wakaf
 15. Islam di Eropa
 16. waris islam
 17. ebook-Encyclopedia of Islam and the Muslim World
 18. para rasul pun bekerja
 19. Tanggung Jawab Pemuda Islam Hari Ini
 20. SEJARAH TEKS AL-QURAN
 21. Kumpulan KULTUM
 22. 1. Islam Versus Liberalisme2. Jatuh Bangunnya Peradaban3. Konsep Islam Sebagai Agama Wahyu4. Korupsi Ilmu5. Liberalisasi Islam di Indonesia6. Liberalisasi Pendidikan Tinggi7. Meluruskan Sejarah Indonesia8. PENDIDIKAN KARAKTER Penting Tapi Tidak Cukup9. Piagam Madinah dan Toleransi Beragama

  10. Pluralisme Musuh Agama-Agama

  11. Zionisme dan Respon Muslim

  12 Pendidikan Islam Membangun Manusia Berkarakter dan Beradab

  IMAM DAN ULAMA

  1. Al Aqidah Ath Thahawiyah

  2. At-Tibyaan Fii Aadaabi Hamalatil Quran by Imam Nawawi

  3. Bagaimana Menyentuh Hati (da’wah) by Abbas As-Siisi

  4. Dasar Dasar Islam – Sayyid Abu al-Ala al-Mawdudi

  5. Jalan Dakwah by Al ustaz Mustafa Masyhur

  6. Sifat Sholat Nabi – Nashirudin An Nabhani

  ISLAM MOVEMENT

  IKHWANUL MUSLIMIN

  Antara Semalam dan Hari ini by Hasan al Banna

  Ma’alim fi Ath Thariq by Sayyid Qutb

  Fatwa Kontemporer by Yusuf Al Qaradhawi

  HIZBUT TAHRIR

  1. Mafahim Hizbut Tahrir – Terbit Tahun 2001

  2. Nidhomul Islam(Peraturan Hidup dalam Islam) – Terbit Tahun 2007

  3. Daulah Islam – Terbit Tahun 2009

  SALAFY

  BAHASA ARAB DAN DAKWAH

  1. Belajar Bahasa Arab – Ustadz Abu Hamza

  2. Belajar Nahwu Bahasa Arab

  DARI WEBSITE ISLAM HOUSE

  1. Islam, Pondasi dan Landasannya

  2. Mengenal Islam

  3. Mengapa Kami Memilih Islam

  4. Bekal Penuntut Ilmu

  5. Fiqh Islam 1 : Tauhid dan Keimanan

  AL QUR’AN DAN KITAB HADIST

  Tafsir Ibnu Katsir Juz 1

  Riyadus Shalihin Buku 01

  Riyadus Shalihin Buku 02

 • Kumpulan MP3
 1. tafsir juzz ‘amma
 2. ceramah tgk yusri puteh
 3. Aa Gym – Antara Mata & Hati
 4. Bisnis Dengan Hati (aa gym)
 5. aa gym manajemen waktu 
 6. Manajemen Qolbu – Aa Gym
 7. The Fikr & Aa’Gym – Renungan Pengantar
 8. Kajian Islam,Ustadz Jauhar Lc_Kuliah Kerja Nikah
 9. UST HUSIN ALHABSYI
 10. Mustafa Ahmad, Ust
 11. ZAINUDDIN MZ, Ust
 12. Arifin ilham, Ust- Tentang Akal Mencari Tuhan
 13. Arifin Ilham, Ust – Infaq
 14. Arifin Ilham, Ust – Rasionalitas Al-Quran
 15. Arifin Ilham, Ust, – Saksi Allah
 16. Arifin Ilham, Ust – Hidup untuk Mengabdi Kepada Allah
 17. Fauzan Al-Anshori – Akhir Zaman
 18. Djunaedi, Ust- Tsaqofah Islamiah
 19. Juhdy, Ust – Hijrah
 20. Juhdy, Ust – Tafsir Surat Al-Kautsar
 21. Fauzan Al-Anshori , Ust – Tanda-tanda Syahid
 22. Talkshow Ust. Ahmad Sarwat – Istri Bukan Pembantu
 23. Djunaedi, Ust – Kufur
 24. Fauzan Al-Anshori, Ust – Qishos
 25. Jefri Al Buchori, Ust & Drs H Aswan Faisal – Takbiran
 26. Ust. Sulaiman Zakawerus – Akidah
 27. Ust. Yantho – Nikah
 28. ust.yusuf masyur.keluarga sakinah
 29. ust.yusuf mansyur.Kun fayakun
 30. Ust. Fauzan Al-Anshori – Nikah Sirri dan Poligami
 31. Ust. Sulaiman Zakawerus – Akidah
 32. Ust. Juhdy – Tafsir Al-Fatihah
 33. Ust. Djunaedi Hasyim – Masa Tua
 34. Ust. Roni – Bulghul Maram
 35. Ust. Sulaiman Zakawerus – Inti Ibadah
 36. UST HUSIN ALHABSYI
 37. UST HUSIN
 38. UST HUSIN ALHABSYI
 39. UST HUSIN ALHABSYI 2
 40. Kajian_Islam_Kobarkan Semangat_Sesi3-Ust.Ali Musri
 41. Kajian_Islam_Kobarkan Semangat_Sesi2-Ust.Ali Musri
 42. Kajian Islam Kobarkan Semangat_Sesi1-Ust.Ali Musri
 43. Ust. Djunaedi – Tsaqofah Islamiah_2
 44. Ust. Djunaedi – Tsaqofah Islamiah_1
 45. Ust. Djunaedi – Tsaqofah Islamiah_3
 46. Ust. Fauzan Al-Anshori – Hukum Demokrasi
 47. UST HUSIN ALHABSYI – 122 – MELUNAKKAN HATI YANG KERAS – MASJI
 48. UST HUSIN ALHABSYI – 086 – KHUTBAH CUPLIKAN IIII
 49. UST HUSIN ALHABSYI – 143 – OLEH-OLEH ISRA’-MI’RAJ B1- MASJID JAMI’
 50. UST HUSIN ALHABSYI – 127 – MENGAPA KITA BERDAKWAH SIDE A – MA
 51. UST HUSIN ALHABSYI – 128 – MENGAPA KITA BERDAKWAH SIDE B – MA
 52. UST HUSIN ALHABSYI – 126 – MENGAPA KITA BERDAKWAH DAN ANGKET 
 53. UST QURAYS SYIHAB – MASJID BA-ALAWI SGP
 54. UST QURAYS SYIHAB – ARBAIN ICC 1430H JKT FEB 09
 55. UST AHMAD BARAQBAH – TTG SYIAH
 56. UST ABDUL KADIR AL HABSYI – SAMBUTAN MAULID YAPI
 57. UST MIFTAH FARIDL – PENDEK AJA_D
 58. UST MUHAMMAD BSA – 264 – IMAM MUHAMMAD AL-BAQIR
 59. UST ALWI DAN SUYUTI DAHLAN_D
 60. UST HADI ALAYDRUS – MENDIDIK ANAK – 26 APR 09
 61. UST TAUFIQ ASGF – MAULID BID’AH – 48
 • Kumpulan Ceramah di Mesjid Istiqamah Arun- Lhokseumawe
 1. Mustafa Ahmad,Tgk H
 2. Hasan Basri,MA K Khutbah Jum’at 02-01-2009
 3. Irfan Yusuf
 4. Nurdin Idris,Ir,Mba, Ketua Umum BDI Subuh 01 Januari 2009
 5. Mustafa Ahmad,Tgk H-2
 6. Burhanudin,Subuh 04 01 2009
 7. Zainal Muttaqien, DR – Marhaban Ya Ramadhan 2008
 8. Zainal Muttaqien, DR – Marhaban Ya Ramadhan 1428-2008 part2
 • Movie
 1. peradaban islam
 2. Cerita_dan_Lagu_Anak_Islam_-__KENAPA
 3. Cerita_dan_Lagu_Anak_Islam_-_Maafkan
 4. Cerita dan Lagu Anak Islam – Ucapkan Salam
 5. Cerita dan Lagu Anak Islam – MALAIKAT ALLAH

Artikel Islam

 • Kajian Islam
  Oleh: Armansyah
  Download > (1.3 MB)
 • Kumpulan Artikel HM Nur Abdurrahman (1.7 MB)
  Sumber : http://www.freewebs.com/hmnur/
  Kumpulan tulisan H.M Nur Abdurrahman di harian FAJAR:
  Wahyu & Akal – Iman & Ilmu.
  Download > (1.7 MB)
 • Kumpulan Fatwa DR Yusuf al Qardhawi Lengkap
  1. Fatwa Qardhawi
  2. Fatwa Kontemporer
  3. Fiqh Prioritas
  4. Halal & Haram Dalam Islam
  5. Hukum & Zakat
  6. Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT
  7. Bunga Rampai
  Download > (1,7 Mb)
 • Matematika Alam Semesta
  Kodetifikasi Bilangan Prima Dalam Al-Quran
  Oleh : Arifin Muftie
  Download > (191 Kb)
 • Sejarah Teks Al-Quran
  Terjemahan dari buku: The History of The Quranic Text
  Oleh : Prof.Dr. M.M al Azami
  Download > (2.3 Mb)
 • Ulil vs Awam
  Menekuk Intelek Liberal
  Sumber : http://ulil-awam.co.nr/
  Download > (168 Kb)
 • Bukti Kebenaran Alquran
  Oleh: Abdullah M. al-Rehaili
  Download > (119 Kb)
 • Himpunan Hadist Qudsi
  Oleh: Achmad Sunarto
  Download > (5.7 Mb)
 • Al Quran & Rahasia Angka-Angka
  Oleh: Dr. Abu Zahra’ An-Najdi
  Download > (509 Kb)
 • Mengungkap Rahasia Al-Qur’an
  Oleh: Allamah M.H. Thabathaba’i
  Download > (900 Kb)

Al Qur’an adalah Kitab Samawi Terahir

Ada sembilan bagian yang menjadi inti kitab ini Yaitu :
• KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGKAJI AL-QUR’AN
• KELEBIHAN ORANG YANG MEMBACA AL-QUR’AN
• MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN GOLONGAN AL-QUR’AN
• PANDUAN MENGAJAR DAN BELAJAR AL-QUR’AN
• PANDUAN MENGHAFAZ AL-QUR’AN
• ADAB DAN ETIKA MEMBACA AL-QUR’AN
• ADAB BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR’AN
• AYAT DAN SURAT YANG DIUTAMAKAN MEMBACANYA PADA WAKTU-WAKTU TERTENTU
• RIWAYAT PENULISAN MUSHAF AL-QUR’AN
Download DISINI

Kristologi :

01. Misteri naskah laut mati. Download

02. MENGUAK MISTERI MUHAMMAD. Download

03. MENJAWAB FITNAH KRISTEN. Download

04. Muhammad “ada” dalam “Perjanjian lama” dan “Perjanjian baru” 
by : David benjamin kaldeni.seorang mantan Pastor Download

05. Mana yang bisa dipercaya “Al-Quran atau alkitab” ???
Baca dan Buktikan !!! Download

06. Kajian KRISTOLOGI ISLAM DAN KRISTEN Download

07. SEJARAH GERAKAN MISIONARIS DIDUNIA ISLAM. Download

08. “Sejarah ALKITAB” dari terjadinya,perkembangan,serta hal-hal yang bersangkuta dengannya Download

09. Problem Teks Bibel. Download

10. Islam dan kristen dalam fakta dan sejarah. Download


Ebook MuSlim :

01. Hadits Dhaif Palsu Yang Masyhur di Kalangan
Masyarakat Download

02. 7 Tipu daya setan atas ummat Islam. Download

03. 15 faktor mantapnya aqidah Download

04. 20 FATWA PILIHAN SEPUTAR ZAKAT Download

05. 28 fatwa seputar Puasa. Download

06. 10 PERKARA YANG MEMBUAT MURTADNYA SEORANG MUSLIM. Download

07. Antara Sunnah Bidah Dan Taklid Download

08. 73 Wasiat Untuk Para Pemuda Muslim Download

09. “1001 Kisah-kisah Teladan Islam“. Download

10. “17 Kisah Penuh Hikmah Islami“. Download

Pemikiran Islam

download juga ni..

 1. Quran Recitations: Abd AlWADOOD Haneef
 2. Islamic Screen Savers Downloads
 3. Divine Islam Software
 4. Internet Islamic Tools Downloads
 5. Hadith Downloads
 6. Quran Downloads
 7. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones…
 8. HOLY QURAN – Chapter Wise – Beautifully Compiled
 9. Are you Ready for Islam?
 10. You Ask & the Quran Answers
 11. Islam – Answers to Non Muslims
 12. Translation of the meaning of the Holy Quran
 13. Quran recitation by Sa’ad al-Ghamdi in MP3 format
 14. Arabic/English Quran in searchable (only English)
 15. download :Islamic CGI Scripts
 16. FREE EBOOK FROM pakdenono.com
 17. Download Al Quran with urdu Translation (1)
 18. Download : E-Hadith Software E-book 2.0.1
 19. Islamic Miracle Screensaver description
 20. Download : INDAHNYA ISLAM KITA (indonesian)
 21. Download : Muslim Explorer 2007
 22. Download : The Hadith Software 1.0
 23. Download book : Wanita Dalam Pandangan Islam (la…
 24. Stories of all the Prophets
 25. CyberSalat
 26. Essential Rights
 27. Ebook : Problem and Solution (Shakwaa wa Hulul)
 28. Priests’ Journey from Christianity to ISLAM
 29. The Prophet Muhammad (pbuh) from A to Z and more…
 30. All Quran Mp3 Sites in the World.!!
 31. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi
 32. I Appeal to Your Sense of Shame My Muslim Sister, …
 33. Tafsir Kalimat Tauhid
 34. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)
 35. The Status of Jesus in Islam
 36. God’s Problem ,By Bart D. Ehrman
 37. Misquoting Jesus
 38. The old record of Buya Hamka on ‘Shaum fi Romodhon’
 39. ebook : Shiyam fi Ramadhan (puasa di bulan Ramadhan)
 40. Ayat Ayat Fitna by Prof. Quraish Shihab
 41. 24 Hours in The Life of A Muslim (24 Jam Dalam Kehidupan Muslim)
 42. Links In Desktop Islamic Downloads
 43. Download Ebook Yusuf Al Qardhawi
 44. Download Audio Mp3 :  Dr Zakir Naik vs Pastor Ruknud…
 45. Download Audio Mp3 : Murtadin Vs Mualaf
 46. Swaramuslim Muslim Cyber Book , 9 books in 1 file
 47. Ebook Menguak Misteri Muhammad by Prof. David Ben…
 48. Download Web Offline www.alsofwah.or.id
 49. Download Web Offline Mualaf.com
 50. Download Audio Mp3 : Dr Zakir Naik vs DR William Ca…
 51. MP3 : Dr Zakir Naik ,President of Islam Research Fo…
 52. Ebook Sirah Nabawiyah by Syaikh Shafiyyur-Rahman A…
 53. DOWNLOAD EBOOK KRISTOLOGI
 54. Harun Yahya. Insight Magazine Vol 1/14
 55. Download Ebook Al Qur’an
 56. Download Ebook Jihad Menentang Agama Batil
 57. Ebook Albidayah wan Nihayah
 58. Ebook :Tafsir Ibn Katsir
 59. Software v2.0: Arabic-Indonesian Dictionar
 60. Quran Auto Reciter 2.6
 61. Prayer Time PC 1.18 (program pengingat waktu shala…
 62. More than 1,000 Germans converted to Islam over pa…
 63. Dialog Muslin -Kristen
 64. Web Offline: www.worldwarsunveiled.com (www.dibali…
 65. Presentation: The Miracle of the Honeybee
 66. Ebook :Islam dihujat
 67. Ebook :Akitab di Dunia Modern
 68. Ebook Bibel ,Quran dan Sains Modern
 69. Ebook Perfected Faith (Iman Yang Sempurna)
 70. The Miracle of Creation in Elephants (Keajaiban Pe…
 71. Ebook Keajaiban Hormon
 72. Ebook : Hakikat Kehidupan di Dunia
 73. Ebook :1.Selamat Datang Di Dunia Semut- 2. Skilful…
 74. Ebook :1 Penciptaan Alam semesta-2.Rahasia Kekebal…
 75. Ebook :1 Rahasia DNA-2.Hari Akhir dan Al Mahdi
 76. Ebook :Why Darwinism is Incompatible With the Qur’…
 77. Ebooks Harun Yahya 5 in 1
 78. Ebook The World of Animals (Pesona Alam Satwa)
 79. Ebook The Design in Nature (Keajaiban Desain di Al…
 80. Ebook Allah’S Artistry in Colour and The Miracle i…
 81. Web Offline: www.tragedipalestina.com
 82. Ebook Mungkinkah Syiah dan Sunnah Bersatu?
 83. Ebook Sejarah Hidup Muhammad
 84. Ebook JIL Sebuah Doktrin Yang Telah Usang
 85. Ebook Hakikat Tasawuf
 86. Ebook Mengungkap Rahasia Al-Qur’an
 87. Ebook Al Quran dan Rahasia Angka-Angka
 88. Ebook Matematika Alam Semesta
 89. Web Offline Konsultasi Islam-Eramuslim.com
 90. Ebook Himpunan Hadist Qudsi
 91. Ebook Bukti Kebenaran Alquran
 92. Software to calculate Zakka easily (Indonesian)
 93. Links In Desktop Islamic Downloads
 94. Download Ebook Yusuf Al Qardhawi
 95. Download Audio Mp3:  Dr Zakir Naik vs Pastor Ruknud…
 96. Download Audio Mp3 : Murtadin Vs Mualaf
 97. Swaramuslim Muslim Cyber Book , 9 books in 1 file
 98. Ebook Menguak Misteri Muhammad by Prof. David Ben…
 99. Download Web Offline www.alsofwah.or.id
 100. Download Web Offline Mualaf.com
 101. Download Audio Mp3 : Dr Zakir Naik vs DR William Ca…
 102. MP3 : Dr Zakir Naik ,President of Islam Research Fo…
 103. Ebook Sirah Nabawiyah by Syaikh Shafiyyur-Rahman A…
 104. DOWNLOAD EBOOK KRISTOLOGI
 105. Harun Yahya. Insight Magazine Vol 1/14
 106. Download Ebook Al Qur’an
 107. Download Ebook Jihad Menentang Agama Batil
 108. ebook Terjemahan : The History of The Quranic Text…
 109. web Offline Dunia Islam in www.swaramuslim.com
 110. Ebook INJIL DIDACHE
 111. Download Web Offline hizbut-tahrir.or.id
 112. Muslim Cyber Book Counter Liberalisme

galalein3.zip

Akidah Muslim.zip

Al Fawaaid.zip

Al Kabaair.zip

Al Manhaj versi 31.chm

Al manhaj Versi 36.chm

Al-Qaulul Mufidfi Adillati At-Tauhid.CHM

Al-Qaulul MufidfiAdillati At-Tauhid.zip

alsofwah_buletin.chm.zip

alsofwah_fatwa.chm.zip

alsofwah_hadits.chm.zip

alsofwah_keluarga_sakinah.chm.zip

alsofwah_kisah_islami.chm.zip

alsofwah_mujizat.chm.zip

alsofwah_tarikh_islam.chm.zip

Biarkan Jenggo tAnda Tumbuh.CHM

Biarkan Jenggot Anda Tumbuh.zip

DHAIFRS.CHM

Dosa_Corner_V1.2.zip

Dosa-dosa Yang Dianggap Biasa.CHM

etika.zip

Etika Kehidupan Muslim Sehari-hari.CHM

etika kehidupan muslim.zip

FatwaBase4_97.chm

FIRQOH jamaah tabligh.zip

hadits arbain nawawi.zip

hisnul muslim.zip

Hukum Aqiqah.zip

ikhwanul muslimin.zip

kilauan mutiara hikmah.zip

Kitaab At Tawaabiin.zip

Kumpulan_hadist_110507.zip

Laa Isbal.zip

Pembelaan Terhadap Sunnah.zip

QAWAIDUL FIQHIYYAH.CHM

Qodho dan Qodar-Al-Utsaimin.chm

Riyaadhush Shaalihiin.zip

sehari di kediaman rasulullah Versi1.2.zip

Seputar Tarawih Dan Witir.zip

shifat_shaum_nabi.zip

Shifat Sholat Nabi.zip

Syaikh Muhamad bin Abdul Wahab.zip

Syubhat-IhyautTurots-Abu Karimah Askari.zip

Tiga Landasan Utama.zip

tokoh islam dan ulama.zip

Tuntunan Ramadhan.chm

tuntunan ramadhan.zip

way of live.zip

Zawjiversi1.2.zip

bahasa arab

Al-Qaaidatun Nuuriyyah.pdf

arabindo.co.nr.zip

Basic Arabic Verb Conjugation Chart.pdf

Duruusul Lughah1.pdf

Duruusul Lughah Al Arabiyyah English.zip

pelajaran bhs. arab.doc

Tabel Kata Kerja Bahasa Arab Al Fi`lu.zip

Akhlak

wanita1.rtf

wanita2.rtf

wanita3.rtf

wanita4.rtf

wanita5.rtf

wanita6.rtf

wanita7.rtf

wanita8.rtf

wanita9.rtf

wanita10.rtf

wanita11.rtf

Akhlak-Salaf-Akhlak-Mukminin-Dan-Mukminat-1-2

Akhlak-Salaf-Akhlak-Mukminin-Dan-Mukminat-2-2

Akhlak-Salaf-Cerminan-Akhlak-Al-Quran-Dan-As-Sunnah-1-2

Akhlak-Salaf-Cerminan-Akhlak-Al-Quran-Dan-As-Sunnah-2-2

Berakhlak-Baik-Dan-Pentingnya-Bagi-Penuntut-Ilmu-1-4

Berakhlak-Baik-Dan-Pentingnya-Bagi-Penuntut-Ilmu-2-4

Berakhlak-Baik-Dan-Pentingnya-Bagi-Penuntut-Ilmu-4-4

Menjaga-Lisan-Agar-Selalu-Berbicara-Baik-1-3

Menjaga-Lisan-Agar-Selalu-Berbicara-Baik-2-3

Menjaga-Lisan-Agar-Selalu-Berbicara-Baik-3-3

40 Nasehat Memperbaiki Rumah Tangga

52 kiat suami disayang istri

Adab-adab Seorang Tholib terhadap Dirinya

Adab-Adab-Ikhtilaf

Adab-Berjalan-Ke-Masjid-Dan-Bacaan-Sewaktu-Masuk-Dan-Keluarnya

Adab-Buang-Hajat-1-2.pdf

Adab-Buang-Hajat-2-2.pdf

adab-imam.pdf

adab-majlis.zip

Afsus Salaam.pdf

Anak dan Masa Depan Umat Islam

Anak-Perempuan-Jangan-Dipaksa-Atas-Pernikahan-Yang-Tidak-Ia-Suka

Apa-Yang-Harus-Diperbuat-Oleh-Seorang-Pemudi-Yang-Hidup-Di-Tengah-Tengah-Suasana-Penuh-Kemungkaran

Bagaimana-Bergaul-Dengan-Keluarga-Yang-Tidak-Mengerjakan-Shalat

Bekerjanya Wanita.zip

Bentuk-Bentuk-Berbakti-Kepada-Orang-Tua

Berbakti-Kepada-Orang-Tua-Merupakan-Sifat-Baarizah-Yang-Menonjol-Dari-Para-Nabi

Berbuat-Baik-Kepada-Orang-Orang-Lemah

Bergaul-Dengan-Pelaku-Penyimpangan-Seksual

Berhati-Hati-Dalam-Memberi-Fatwa

Berhias.zip

Berkasih-Sayang-Dan-Lemah-Lembut.pdf

Berprilaku-Baik-Melalui-Ucapan-Perbuatan-Dan-Segala-Bentuk-Al-Ma-ruf

Hukum-Tidak-Mengingkari-Kemungkaran-Karena-Ia-Sendiri-Melakukannya

Kepada Ukhti Muslimah

Menggunjing.pdf

Muslimah.zip

mutiara akhlaq

Nasehat Indah Syaikh Rabi’

Perhiasan Wanita.zip

sabar.zip

syukur.zip

tazkiyatun_nufus.zip

Adab

Adab-Siwak-Gosok-Gigi.pdf

ADABUL MAJELIS DAN KESALAHAN.pdf

Berpenampilan-Indah-Pada-Hari-Raya.pdf

e-Nama Putera.pdf.zip

e-Nama Puteri.doc.zip

Etika-Berbeda-Pendapat.pdf

istighfar_dan_taubat.zip

kiat agar suami disayang istri.pdf

Nama Anak Putera.pdf

Nama Bayi Islam.pdf

Nasehat_Bagi_Penuntut_Ilmu___Sy_Dr_Shalih_alFauzan-1.zip

Nasehat_Bagi_Penuntut_Ilmu___Sy_Dr_Shalih_alFauzan.zip

Pandanglah-Kebawah-Anda-Akan-Melihat.pdf

Pedoman Wanita Muslimah.zip

Penjagaan-Terhadap-si-Kecil-di-Awal-malam.zip

Sunnah-Adalah-Kenikmatan.pdf

Sunnah-Sunnah-Dalam-Adzan-Dan-Iqomah.pdf

Sunnah-Sunnah-Dalam-Berpakaian.pdf

Sunnah-Sunnah-Dalam-Memakai-Sandal-Sepatu.pdf

Sunnah-Sunnah-Dalam-Wudhu-1-2.pdf

Sunnah-Sunnah-Dalam-Wudhu-2-2.pdf

Sunnah-Sunnah-Fitrah-1-2.pdf

Sunnah-Sunnah-Fitrah-2-2.pdf

Sunnah-Sunnah-Ketika-Bangun-Tidur.pdf

Sunnah-Sunnah-Pergi-Menuju-Masjid.pdf

Sunnah-Sunnah-Yang-Berkaitan-Dengan-Keluar-Masuk-Kamar-Mandi.pdf

Sunnah-Sunnah-Yang-Berkaitan-Dengan-Keluar-Masuk-Rumah.pdf

Biografi

ABBAD BIN BISYIR.doc

Abbas bin Abdul Muththalib radhiallahu.doc

ABDULLAH BIN ABBAS.doc

ABDULLAH BIN AL MUBARAK.doc

ABDULLAH BIN JAHSY radhiallhu.doc

ABDULLAH BIN MASUD.doc

ABDULLAH BIN ZUBEIR.doc

Abdullah Ibnu Rawahah radhiallahu.doc

Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiallhu.doc

ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR.doc

Abdurrahman bin Auf radhiallahuanhu.doc

ABU AIYUB AL-ANSHARI.doc

Abu Hurairah radhiallahu.doc

Abu Hurairoh Pribadi Mengagumkan.zip

Abu Lubabah bin Abdil Mundzir radhiallhu `Anhu.doc

ABU MUSAAL – ASYARI.doc

ABU SUFYAN BIN HARB radhiallhu `Anhu.doc

Abu Sufyan Bin Haris.doc

Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiallhuanhu.doc

Aisyah Keutamaan dan Keluasan Ilmunya.pdf

Al-Mahdi-Namanya-Sifat-Sifatnya.pdf

Al Barra bin Malik radhiallahuanhu.doc

Al Imam Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam.txt

Amar bin Yasir radhiallahu.doc

AMR BIN AL `ASH.doc

Amr Ibnul Jamuh radhiallahu.doc

Asma Binti Yazid Bin Sakan.doc

biografi-alabbad.zip

biografi-syafii.zip

Biografi Albani.pdf

Biografi Singkat Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan.pdf

Biografi Syaikh Abdul Muhsin.pdf

Ibnul Qoyim Al Jauziyah.txt

Ibnu Taimiyah.txt

Ibnu Taymiyah.doc

Imam Ahmad bin Hanbal.txt

Imam Bukhari.txt

Imam Nawawi.txt

Imam Syafii.txt

IMRAN BIN HUSHAIN.doc

Khabbab Bin Arats radhiallahu.doc

KHADIJAH BINTI KHUWAILID radhiallhu.doc

Khalid bin Walid radhiallahu.doc

KHUBAIB BIN ADI.doc

Kisah-Nabi-Yusuf-dan-Nabi-Ya-qub.zip

MUSHAB BIN UMAIR.doc

SA`AD BIN MU`ADZ.doc

Said bin Amir radhiallahuanhu.doc

Salamah Bin Al-Akwa radhiallahuanhu.doc

SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH RADHIYALLAHU ANHU.doc

SALMAN AL-FARISI RADHIYALLAHUANHU.doc

SAUDAH BINTI ZAM`AHradhiallhuanha.doc

SHAfiYYAH BINTI HUYAI-radhiallaahuanha.doc

Shuhaib Bin Sinan.doc

SUHAIL BIN AMAR.doc

Syaikh Abdul Muhsinbin Hamad Al AbbadAl Badr.txt

Syaikh Abdurrahman bin Nashir AsSa`di.txt

Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman.txt

Syaikh Ali Hasan Al Halaby.txt

SYAIKH BIN BAZ.doc

Syaikh Ibnu Baz.txt

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.doc

Syaikh Muqbil bin Hadi.txt

Syaikh Nashiruddin Al Albani.txt

Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan.txt

Thufeil bin Amr Ad-dausi radhiallahuanhu.doc

UBAI BIN KAAB.doc

UMEIR BIN SA`AD.doc

UMMU HABIBAH RAMLAH BINTI ABU SUFYAN.doc

UMMU SALAMAH-radhiallaahuanha-.doc

Ummu Sulaim Binti Malhan.doc

UTBAH BIN GHAZWAN.doc

Utsman bin Mazh.doc

ZAID BIN HARITSAH.doc

ZAINAB binti JAHSY.doc

ZUBAIR BIN AWWAM radhiallahu.doc

Bantahan

Abdullah bin Saba Tokoh Yahudi Pencipta Agama Syi`ah.pdf

Ahmadiyah.pdf

Al_Qaradhawi.pdf

Apa-Hukum-Perkataan-Fulan-Syahid.pdf

Apa-Hukumnya-Merayakan-Maulid-Nabi-1.pdf

Apa-Hukumnya-Merayakan-Maulid-Nabi-2.pdf

Apa-Hukumnya-Merayakan-Maulid-Nabi-3.pdf

Apa-Hukumnya-Merayakan-Maulid-Nabi-4.pdf

Apa-Itu-Sekulerisme.pdf

at-turats.zip

Bagaimana-Paham-Serta-Prinsip-Sururi.pdf

Bahaya Haddadiyah.pdf

Bantahan-Secara-Global-Teori-Penyatu.pdf

Bantahan-Terhadap-Jama-ah-Islamiyah-.pdf

Bantahan HT-MuhammadAbdulWahhab.pdf

Bantahan Pak Kyai.pdf

Bantahan thd Fauzan Al Anshari.pdf

BEBERAPA KESALAHAN FATAL DI DALAM BUKU HARUN YAHYA.pdf

biar-syiah.zip

Biarkan Syiah bercerita ttg agamanya.pdf

Bingkisan Ringkas Untuk Tuan Abduh ZA.pdf

Buku Mewaspadai NII-Zaytun di Kampus Kita.pdf

Demokrasi-Dan-Pemilu-1-2.pdf

Demokrasi-Dan-Pemilu-2-2.pdf

Didalam-Al-Qur-an-Dan-As-Sunnah-Tida.pdf

dr-abdullah-azzam-bersama-syaikh-sal.zip

dr-abdullah-azzam-dan-jihad-afghanis.zip

dr-abdullah-azzam-dan-penghafal-mata.zip

ebook-risalah-syiah-pdf.zip

ebook-salafi-menepis-tuduhan-pdf.zip

fatwat tentang Jamaah tabligh.pdf

Fitnah-Ghuluw-Merenggut-Kesucian-Aqidah.zip

Fitnah-Istri.zip

Fitnah Sururiyah.pdf

Fitnah terungkap.pdf

Hadits-Hadits-Dhaif-Yang-Tersebar-Se.pdf

Hadits-Palsu-Tentang-Terpecahnya-Umm.pd

hajr-ekstrim.zip

hakikat-im.zip

Hakikat-Sururiyah.pdf

Hakimiyah-Termasuk-Pelengkap-Dakwah-.pdf

Hal-Hal-Yang-Harus-Dihindari-Dalam-T.pdf

Hal-Hal-Yang-Perlu-Diperhatikan-Dala.pdf

Haramnya-Keluar-Untuk-Memberontak-Te.pdf

Hizbiyyah-Bukan-Hizbullah.pdf

Hizbut-Tahrir-Neo-Mu-tazilah-1-4.pdf

Hizbut-Tahrir-Neo-Mu-tazilah-2-4.pdf

Hizbut-Tahrir-Neo-Mu-tazilah-3-4.pdf

Hizbut-Tahrir-Neo-Mu-tazilah-4-4.pdf

Hizbut Tahrir Dari Mereka dan Untuk Mereka.pdf

ht-abdulwahhab.zip

ht-minhum.zip

ht-minhum2.zip

Hujjah-Orang-Yang-Melakukan-Maksiat.pdf

Hukum-Pengkafiran-Dan-Pemboman-1-2.pdf

Hukum-Pengkafiran-Dan-Pemboman-2-2.pdf

Hukum-Pengkafiran-Terhadap-Penguasa-.pdf

Hukum-Perayaan-Menyambut-Tahun-Baru-.pdf

Hukum-Ungkapan-Kebebasan-Berfikir.pdf

inilah-haddadiyah-pdf.zipIrhab-Terorisme-Yang-Dipopulerkan-Ol.pdf

jil.zip

JILSebuahDoktrinYangTelahUsang.pdf

KasyfSyubuhat.pdf

KEDOK KEDUSTAAN DAN FITNAH AS-SAQQOF.pdf

Kesesatan Ikhwanul Muslimin.pdf

Ketika-Hukum-Mayoritas-dijadikan-tol.zip

KLARIFIKASI TUDUHAN DAN KEDUSTAAN.pdf

Koreksi Manhaj IM 1.pdf

Koreksi Manhaj IM 2.pdf

Koreksi Manhaj IM 3.pdf

Koreksi Manhaj IM 4.pdf

Koreksi Manhaj IM 5.pdf

maulid.PDF

Membandingkan-Antara-Syari-at-Dan-Un.pdf

Membongkar Firqah-Firqah Sesat.pdf

menepis-tuduhan-fauzan-anshori.zip

Menepis Tudingan seputar Ihyaat Turaat.pdf

Mengenal Hakikat IM.pdf

Menjawab Syubhat Menepis Tudingan.pdf

Menjawab Syubuhat Quburiyun.pdf

Menyingkap Kebatilan Argumen Penentang T.pdf

mungkin-syiah.zip

Orang-Orang-Yang-Mengingkari-Hadits-.pdf

Parlemen.pdf

PartI-HizbutTahrirMutazilahGayaBaru.pdf

PartII-KumpulanRisalahIlmiyahBantaha.pdf

Perayaan-Hari-Kelahiran-Nabi-Maulid-.pdf

Perayaan-Maulid-Nabi-dalam-Sorotan.zip

perisai-penangkisdariAlAlbanithdtahr.zip

Perisai Penuntut Ilmu dari Syubhat Thalib.pdf

Pokok-PokokKesesatanSyiah.pdf

salafi-bkn-irja.pdf

SALAFIYYUN MENEPIS TUDUHAN DUSTA.pdf

saudi-dan-wahhabisme-difitnah.zip

Sebagian-Majalah-Menyebutkan-Bahwa-M.pdf

shiyanatu-thullab.zip

Siapakah-Sururi.pdf

silsilahrudud1.pdf

silsilahrudud2.pdf

silsilahrudud3.pdf

silsilahrudud4.pdf

silsilahrudud5.pdf

SilsilahRududII.pdf

SilsilahRududIII.pdf

singkap-syubhat.zip

Studi kritis Jamah tabligh.pdf

sufi zaman ini.pdf

Syi-ah-Apa-Aqidah-Orang-Rafidhah-Ter.pdf

Syi-ah-Apa-Aqidah-Rafidhah-Dalam-Mas.pdf

Syi-ah-Apa-Aqidah-Raj-ah-Dan-Taqiyah.pdf

Syi-ah-Apa-Keyakinan-Ath-Thiinnah-Ta.pdf

Syi-ah-Apa-Keyakinan-Orang-Rafidhah-.pdf

Syi-ah-Apa-Keyakinan-Rafidhah-Terhad.pdf

Syi-ah-Apa-Segi-Perbedaan-Antara-Syi.pdf

Syi-ah-Apakah-Perkataan-Para-Imam-Te.pdf

Syi-ah-Bagaimana-Aqidah-Rafidhah-Ter.pdf

Syi-ah-dan-Al-Qur-an-Palsu-.zip

Syi-ah-Kapan-Munculnya-Firqah-Rafida.pdf

Syi-ah-Kenapa-Syi-ah-Dinamakan-Denga.pdf

syubhat-it.zip

Syubhat-Syubhat-Sekitar-Masalah-Demo.pdf

Tahdzir-Pada-Selain-Ahlus-Sunnah.pdf

Tahdzir-Ulama-Kibar-Terhadap-Jama-ah.pdf

Tahdzir fitnah ghulu w hajr.pdf

TAHLILAN-1.zip

Tahlilan.pdf

TAHLILAN.zip

Tanggapan Sekilas Dzikir Bersama.pdf

Tanya-Jawab-Syaikh-Al-Albani-Dengan-.pdf

TANYA JAWAB SEPUTAR HT.pdf

Tarekat-Sufi-Naqsyabandiyah.pdf

Tarekat-Tarekat-Sufi-Dan-Wirid-Wirid.pdf

Tarekat-Tijaniyah.pdf

Terorism eutopia-penghantam-islam.pdf

Thoriqot Suffiyyah.pdf

Trilogi Maulid Nabi SAW.pdf


http://perdanadwiputra.files.wordpress.com/2011/01/download-button.jpg

EBOOK:

 1. Benarkah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Ingin Bunuh Diri
 2. Biografi Para Ulama Ahlul Hadits.chm
 3. Al Bidayah wan Nihayah (Masa Khulafaur Rasyidin) – Al Imam Ibnu Katsir Rahimahullah
 4. Kisah Bertaubatnya Seorang Pemimpin Komunis.doc
 5. Syaikh Bin Baz rahimahullah dan Seorang Pencuri.pdf
 6. Kisah Isra’ Mi’raj
 7. Mahmud bin Sabaktekin
 8. Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
 9. Mengapa Aku Memilih Islam
 10. Menyingkap Mitos Wahhabi
 11. Mereka Syuhada Perang Mu’tah
 12. Musa bin Nushair, Penakluk Maghrib dan Andalusia
 13. Mutiara Kisah Salaf Dalam Berinteraksi Dengan Pekara Syubhat dan Haram
 14. Peristiwa Karbala
 15. Qutaybah bin Muslim al-Bahili
 16. Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani Dalam Kenangan.pdf
 17. Salman al Farisi – Perjalanan Mencari Kebenaran.pdf
 18. Keutamaan Abu Bakar Ash Siddiq Radhiyallahu ‘Anhu.pdf
 19. Sirah Nabi – Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury
 20. Shahih Sirah Nabi.pdf

AUDIO KAJIAN:

Sirah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Kajian Siroh Nabawiyah, oleh Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja
 2. Hakikat Turunnya Wahyu, oleh Ustadz Aslam Muhsin
 3. Hari-Hari Terberat Rasulullah, oleh Ustadz Abu Zubeir al-Hawaary
 4. Wasiat Sang Kekasih, oleh Ustadz Abu Zubeir al-Hawaary
 5. Kebenaran Kerasulan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
 6. Wasiat Dihari-Hari Menjelang Wafatnya Rosulullah, oleh Ustadz Abu Zubeir al-Hawaary
 7. Wasiat Perpisahan, oleh Ustadz Yazid Jawas
 8. Wasiat Terakhir Rasullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Ustadz Yazid Jawas
 9. Detik-Detik Menjelang Wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Syaikh Dr Sulaiman Ar-Ruhaili

Istri-Istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Istri – Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Zainal Abidin Syamsudin
 2. Kehidupan Istri-Istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Ustadz Armen Halim Naro

Dakwah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Manhaj Nabi dalam Berdakwah, oleh Ustadz Abu Qatadah
 2. Manhaj Dakwah Para Nabi, oleh Ustadz Badrusalam

Cinta Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Tanda-Tanda Cinta Pada Rasulullah, oleh Ustadz  Maududi Abdullah

Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Memuliakan Sunnah Nabinya, oleh Ustadz Abdul Haq
 2. Adab Menjaga Sunnah, oleh Armen Halim Naro

Nabi Baru Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

 1. Tidak Ada Lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

Kisah Para Sahabat

 1. Sirah Abu Bakar Radiyallahu’anhu, oleh Abu Zubeir al-Hawaary
 2. Sejarah Sahabat oleh Ustadz Abdurrahman Attamimi

Keutamaan Para Sahabat

 1. Keutamaan Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
 2. Pemahaman Sahabat Sebagai Standar Beragama, oleh Ustadz Zainal Abidin Syamsudin

Kisah Salafush Sholeh

 1. Biografi Imam Bukhari, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
 2. Surat Ibnul Qoyyim Rahimahullah, oleh Ustadz Abu Zubeir al-Hawaary
 3. Meneladani Akhlaq Salafus Shalih, oleh Ustadz Badrusalam
 4. Riwayat Hidup Imam Syafii, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
 5. Risalah Imam Ibnu Abi Hatim, oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat
 6. Biografi Ringkas Imam An-Nawawi
 7. Mengenal Abul Hasan Al-Asy’ari dan Asy’ariyah – Ust. Zainal Abidin, Lc

Administrasi Pembelajaran SMP (Silabus dan RPP) – (Apersepsi, Kolaborasi, Konfirmasi, Evaluasi)

berkarakter bangsa, kewirausahaan, dan belajar kreatif:

1.  Silabus kelas 7 semester ganjil

2.  Silabus kelas 7 semester genap

3.  Silabus kelas 8 semester ganjil

4.  Silabus kelas 8 semester genap

5.  Silabus kelas 9 semester ganjil

6.  Silabus kelas 9 semester genap

7.    RPP kelas 7 semester ganjil

8.    RPP kelas 7 semester genap

9.    RPP kelas 8 semester ganjil

10.  RPP kelas 8 semester genap

11.   RPP kelas 9 semester ganjil

12.   RPP kelas 9 semester genap

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

1.  Standar Isi SD

2.  Standar Isi SMP/MTs

3.  Standar Isi SMPLB

4.  Standar Isi SMA/MA

5.  Standar Isi SMALB

6.  Standar Isi SMK/MAK

Contoh Musikalisasi Puisi

1.   Gadis Kecil

2.   Dalam Bis

3.   Hatiku Selembar Daun

4.   Ketika Jari-jari Bunga Terluka

5.   Buat Ning

6.   Hutan Kelabu

7.   Sajak Kecil Tentang Cinta

8.   Dalam Diriku

9.   Nokturno

10. Hujan Bulan Juni

Soal Try Out Ujian Nasional 2010/2011

Bahasa Indonesia SMP:

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Paket 5

Charta dan Media Pembelajaran:

1. Gambar

2. Geografi

3. Penjas

4. Biologi

5. Kimia

6. Fisika

MP3 Pilihan

Tembang Sunda:

1. Imut Malati,   2. Kembang Tanjung,   3. Catrik,   4. Ayun Ambing,   5. Bulan Langlayangan Peuting,   6. Malati di Gunung Guntur,   7. Sariak Layung,    8. Nyoreang ka Tukang

Kitaro:

1. Caransary,   2. Mirage,   3. Koi,   4. The Clouds

Media Pembelajaran Powerpoint Matematika:

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Semester 1:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 5

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

– Kompetensi Dasar 11

– Kompetensi Dasar 12

– Kompetensi Dasar 13

– Kompetensi Dasar 14

– Kompetensi Dasar 15

– Kompetensi Dasar 16

– Kompetensi Dasar 17

– Kompetensi Dasar 18

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Semester 2:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 5

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas VIII Semester 1:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

– Kompetensi Dasar 11

– Kompetensi Dasar 12

– Kompetensi Dasar 13

– Kompetensi Dasar 14

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas VIII Semester 2:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 5

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

– Kompetensi Dasar 11

– Kompetensi Dasar 12

– Kompetensi Dasar 13

– Kompetensi Dasar 14

– Kompetensi Dasar 15

– Kompetensi Dasar 16

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas IX Semester 1:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 5

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

– Kompetensi Dasar 11

– Kompetensi Dasar 12

– Kompetensi Dasar 13

– Kompetensi Dasar 14

– Kompetensi Dasar 15

– Kompetensi Dasar 16

– Kompetensi Dasar 17

RPP Bahasa Indonesia SMP Kelas IX Semester 2:

– Kompetensi Dasar 1

– Kompetensi Dasar 2

– Kompetensi Dasar 3

– Kompetensi Dasar 4

– Kompetensi Dasar 5

– Kompetensi Dasar 6

– Kompetensi Dasar 7

– Kompetensi Dasar 8

– Kompetensi Dasar 9

– Kompetensi Dasar 10

– Kompetensi Dasar 11

– Kompetensi Dasar 12

– Kompetensi Dasar 13

– Kompetensi Dasar 14

– Kompetensi Dasar 15

– Kompetensi Dasar 16

– Kompetensi Dasar 17

MODUL PEMBELAJARAN:

Modul Pembelajaran TIK SMA Kelas X

Modul Pembelajaran TIK SMA Kelas XI

Latihan TIK SMA

Soal TIK SMA

Mengelola kelas dengan efektif

Instruction Manual Kenwood TH-234 (144MHz FM Transceiver)

Instruction Manual Kenwood TR-9130

Schema Manual Kenwood TR-9130

Service Manual Kenwood TR-9130

PENGINGAT WAKTU SHOLAT

Sholu 3.2

PERANGKAT PEMBELAJARAN BIMBINGAN KONSELING

KBK Bimbingan Konseling

Satuan Layanan Materi Ciri Diri

Satuan Layanan Materi Komunikasi KBK

Satuan Layanan Materi Pentingnya Hubungan Sosial

Satuan Layanan Materi Kreativitas KBK

Silabus Bidang Sosial

Silabus Bidang Pribadi

Silabus Bidang Karier

Silabus Bidang Belajar

 • Buku panduan Belajar
 1. Makalah Atletik
 2. BUDI DAYA JANGKRIK. ppt
 3. BUDI DAYA JANGKRIK.pdf
 4. Dasar-dasar Sosiologi Pendidikan Jasmani.pdf
 5. Mata Pelajaran Biologi ( Alel).pdf
 6. Asam Amino dan Protein.ppt
 7. Bebas TBC dan Rokok.ppt
 8. Sosiologi olahraga.pdf
 9. Makalah Ilmu kesehatan ( mata Kuliah Penjaskes).pdf
 10. Cara Bikin Web Site.pdf
 11. Metabolisme karbohidrat.pdf
 12. Makalah Ilmu Gizi.pdf
 13. Saraf.pdf
 14. Interaksi belajar Mengajar.pdf
 15. biomekanika olga.pdf
 16. Manajemen olahraga sekolah.pdf
 17. Respon – Adaptasi akut & kronis tubuh terhadap.ppt
 18. Respon Sistem kerja tubuh terhadap latihan fisik.ppt
 19. Presentasi Geopolitik Indonesia

semoga bermanfaat

9 Komentar (+add yours?)

 1. yan's
  Okt 31, 2011 @ 17:08:06

  Assalamu’alaikum…
  maksih mas, ijin download..
  buat nambah referensi…

  Suka

  Balas

 2. tabah
  Nov 18, 2011 @ 15:39:46

  mantaf bro, ijin download

  Suka

  Balas

 3. embe
  Jun 19, 2012 @ 08:21:00

  amit2……sakjane mik mampir ae lho…………lha nek mlilik’i terus yo klenger………….peace yah

  Suka

  Balas

 4. akmal
  Sep 02, 2012 @ 21:21:16

  Jazzakallah Khairan katsiron, semoga amalan anda dibalas dengan seadil-adilnya manfaat yg telah anda berikan

  Suka

  Balas

 5. Shareef Wae
  Jan 15, 2013 @ 10:35:22

  i like it, thanks brother…

  Suka

  Balas

 6. udaratenang
  Mei 15, 2013 @ 00:53:57

  maaf mas coba link2 dicheck ulang, banyak sekali link yang sudah rusak , syukron

  Suka

  Balas

 7. Agus Setyobudi
  Agu 30, 2016 @ 14:02:14

  daftar isi sangat bagus tapi banyak yang sudah di hack/ dimasuki konten lain, bagi pemilik atau yg punya kemampuan untuk melindungi isinya mohon dibantu.
  mks

  Suka

  Balas

marilah kita berdiskusi dan mengkajinya bersama

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: