Beranda

Maulid & Sholawat


jamiyah-ad-dufuf-syubbanul-yaum

ALLAHUMMA SHALLI ALA MUHAMMAD

kau yang mempesona..
lembut purnama wajahmu,
indah berwibawa
pipimu sebesit cahaya subuh..
padanganmu sebening embun.
menyejukkan
sentuhan jarimu selembut sutera.. OH YA Rasulullah …

 

Ya Robby ..

Jangan biarkan hambamu ini berjalan lagi dalam kegelapan; tanpa petunjuk-Mu, tanpa bantuan dari-Mu. Dan hamba Memohon Kepada-Mu, agar jangan mengembalikan lagi hamba kepada kesesatan setelah rasa rindu dan sesal datang.

ya Allah. Hamba mohonkan kebaikan dunia Akhirat buat diri ini, dan buat segenap orang-orang yang hamba kasihi; orang tua hamba, adik-adik hamba, saudara-saudara hamba dan guru-guru hamba,

ya Allah…..Sholawat dan salam hamba haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan Sahabatnya..


Download Kitab أفضل الصلوات على سيد السادات

Afdhalush Sholawat ‘Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-‘Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma’il An-Nabhani Asy-Syafi’i. Saya telah meriwayatkan kitab ini daripada Asy-Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki. Untuk Download kitab Afdhalush Sholawat lengkap (‘Arab) :- Download

 1. Solawat Ibrahimiyah :- Download
 2. Solawat Al-Imam An-Nawawi :- Download
 3. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :- Download
 4. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :- Download
  05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :- Download

06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :- Download
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :- Download
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa’ah :- Download
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :- Download
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :- Download

11 Solawat Agar Diampuni Dosa :- Download
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja’i :- Download
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumat :- Download
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :- Download
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa’id ibn ‘Atorid :- Download

16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :- Download
17 Solawat Al-Imam Sayyidina ‘Ali Karramallahu wajhah :- Download
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas’ud :- Download
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn ‘Umar :- Download
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :- Download

21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :- Download
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :- Download
23 Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Download
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul ‘Abbas Ahmad Al-Hajiri :- Download
25 Solawat Asy-Syeikh Abu ‘Abdillah ibn An-Nu’man :- Download

26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :- Download
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :- Download
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi’i :- Download
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :- Download

31 Solawat Sultan Al-Auliya ‘Abdul Qadir Al-Jilani :- Download
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :- Download
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa’i :- Download

34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :- Download

Maulid Simtud Dhurar

Download Maulid Al Barzanji+ terjemahan

Download Maulid Ad Dibai+ terjemahan

Qashidah Burdah+ terjemahan

Mauid Simthud Durar / Maulid Habsyi+ terjemahan

 1. PDF bacaan maulid al habsyi (simtudduror)
 2. SimtuthDuror1
  SimtuthDuror2
  SimtuthDuror3
  SimtuthDuror4
  SimtuthDuror5
  SimtuthDuror6
  SimtuthDuror7
  SimtuthDuror8
  SimtuthDuror9
  SimtuthDuror10
  SimtuthDuror11
  SimtuthDuror12
  SimtuthDuror13
  SimtuthDuror1
 3. Mp3 Simtudduror dalam satu zip utuh oleh Habib Abdurrahman Basurrah.
 4. Mp3 Simtudduror dalam satu zip utuh oleh Hadad Alwi.
 5. Download Shalawat di http://rumahsholawat.wordpress.com/
 6. Download MP3 Dalailul Khairat
 7. Download Mp3, Teks Burdah Imam Busyiri

KUMPULAN sholawat dari majelis nurul musthofa ini sangat menarik sekali dengan di asuh oleh seorang Habib. Beliau adalah Al Habib Hasan Assegaff.
Berikut ini Daftar lagu dan Link Download Gratisnya :

01. Habib Hasan – Ya Sayyidi Ya Rasulullah.mp3
02. Habib Hasan – Aqidatul Awam (Live).mp3
03. Habib Hasan – Farobbunal Maulah.mp3
04. Habib Hasan – Shalawat Majelis Old.mp3
05. Habib Hasan – Shalawat Majelis New.mp3
06. Habib Hasan – Majlis Nurul Musthofa (Live).mp3
07. Habib Hasan – Ya Robbama (Live).mp3
08. Habib Hasan – Ya Habibana.mp3
09. Habib Hasan – Ya Habibirrosul.mp3
10. Habib Hasan – Ya habibirosul (Live).MP3
11. Habib Hasan – Shalatullah Salamullah.mp3
12. Habib Hasan – Qul Ya Adzim (Live).mp3
13. Habib Hasan – Robbi Sholli Da’iman.mp3
14. Habib Hasan – Robbi Sholi Daiman (Live).mp3
15. Habib Hasan – Yaa Sayyidi (Live).mp3
16. Habib Hasan – Habibullah.mp3
17. Habib Hasan – Farobbunal Maula.mp3
18. Habib Hasan – Allah Allah Khaliquna.mp3
19. Habib Hasan – mahalul Qiyam – Asraqal.mp3
20. Habib hasan – Marhaban Ya ramadhan (Live).mp3
21. Habib Hasan – Allahuma Sholli (Live).mp3
22. Habib Hasan – Sholatullah (Live).mp3
23. Habib Hasan – Sholatullah ‘Alaa Thohal Yamani.mp3
24. Habib Hasan – Sholawatullah Taghsya.mp3
25. Habib Hasan – Muhammadun AsyrofuN.mp3
26. Habib Hasan – Majlis Nurul Musthofa 2.mp3
27. Habib Hasan – Yabadrotim (Live).MP3
28. Habib Hasan – Yaa Thoybah (Live).mp3
29. Habib Hasan – Allahu Allah (Live).mp3
30. Habib Hasan – Ya Habibana Abdurrahman Seggaf.mp3
31. Habib Hasan – Waktusyahr (Live).mp3
32. Habib Hasan – Huwannur.mp3
33. Habib hasan – Ya Robbana.MP3
34. Habib Hasan – Ya robbi (Rowi).mp3
35. Habib Hasan – Sholatullah (Rowi).mp3
36. Habib Hasan – Fiquraidoh (Rowi).mp3
37. Habib Hasan – Syairilla Yaa ramadhan(Live).mp3
38. Habib Hasan – Ya Rasulullah Nurul Jamil.mp3
39. Habib Hasan – Hadrah (Rowi).mp3
40. Habib Hasan – Robbi Fajalna (Live).mp3
41. Habib Hasan – Ya Habibana Anis (Live).MP3
42. Habib Hasan – Ya Habiibi Ya Muhammad.mp3
43. Habib Hasan – Sayyidil Faqqihil Muqaddam.mp3
44. Habib Hasan – Alfa sholallah.mp3
45. Habib Hasan – Sholatulloh nurul musthofa.mp3
46. Habib Hasan – Ya Robbama (Live 2).MP3
47. Habib Hasan – Ya Robbama 2 (Live 3).MP3
48. Habib Hasan – Ya Rosululloh (Live).MP3
49. Habib Hasan – Allah Allah.mp3
50. Muqodimah Habib Hasan – abdullah Nurul musthofa.mp3

Insya Allah daftar kitab rujukan tentang maulid ini akan terus kami tambahkan.

 1. Husnul Maqshad fi Amal al-Maulid karangan Imam As-Sayuthy (pdf, sesuai cetakan)
 2. Haul Ihtifal bi Zikra Maulidin Nabawi karangan Habib Sayyid Muhammad Alwy al-Maliki. (pdf, sesuai cetakan)
 3. Al-I`lam bi Fatwa A-immatil al-Islam Haula Maulidihi Shallahu `Alaihi wa sallam, (pdf, sesuai cetakan) karangan Sayyid Muhammad Alwy al-Maliky. Kitab ini dicetak oleh percetakan Dar kutub Ilmiyah disertai dengan kitab karangan Sayyid Muhamad Alwy yaitu kitab al-Hadyu at-Tamm fi Mawarid al-Maulid an-Nabawy. Selain itu cetakan ini juga disertai dengan kitab karangan tokoh Wahaby yang kuat menolak maulid, Abdul Aziz Abdullah bin Bazz dengan nama kitabnya Hal Nahtafilu? Mungkin kitab ini juga disertakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui dalil-dalil kaum yang tidak menyetujui maulid dan dapat dengan segera dibandingkan dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh ulama Ahlus sunnah tentang bolehnya maulid. Dalam pembahasan selanjutnya Sayyid Muhammad Alwy banyak mengutip fatwa-fatwa para ulama-ulama besar tentang perayaan maulid. Selanjutnya kitab ini juga disertakan dengan kitab Fushul `an Maulid Nabawy min Sirah Nabawiyah al-Musamma Subulul Huda war Rasyad karangan Hafidh Muhammad Yusuf asy-Syamy (w. 942 H).
 4. Sa`adud Daraian karangan Imam Samnudy, masalah maulid ada pada jilid 2 halaman 94-123.JILID 1. JILID 2 (pdf. sesuai cetakan)
 5. Al-Inshaf karangan DR. Abdullah Umar Kamil, kitab ini secara umum membahas masalah yang ditolak oleh kaum wahaby salafi. Masalah maulid dalam kitab ini ada pada halaman 387-417.
 6. Al-Mizan karangan abdul qadir isa ad-diyaby, masalah maulid pada kitab ini ada pada halaman 343 – 350
 7.  Hujaj ad-Damighah wal Burhan as-Sathi`ah fi Jawaz al-Ihtifal bil Maulid karangan Syeikh Hamid Ahmad Babakar.
 8.  Al-Bayan lima Yasyghulul Azhan karangan Mufti Agung Mesir, Syeikh Ali Jum`ah. Kitab ini terdiri dari dua jilid, masalah maulid pada kitab ini ada pada jilid 1 halaman 114 tepatnya pada soal no. 42. Untuk lebih sempurna, maka juga kami tampilkan link jilid 2 nya. JILID 1JILID 2 
 9. Ihtifal bi Maulid Nabi karya Syeikh Prof. Sa`id Ramadhan Buthy.(forman doc)
 10. Bayan an-Nabawy `an Fadh Ihtifal bi Maulid an-Nabawy (pdf) karangan DR. Mahmud Ahmad Zain
 11. Maulid ar-Rasul Sebuah Ungkapan Cinta untuk Sayyidil Mursalin, (pdf) dalam bahasa Indonesia. Termasuk satu tulisan yang membahas masalah maulid dengan panjang lebar.
 12. ar-Rawaih Zakiyah fi Maulid Khairil Bariyyah, karangan seorang ulama musuh besar kaum wahaby salafi, Syeikh Abdullah al-Harary.

 

Download MP3 Burdah Imam Busyiri

1. kamal uddin- qasidah burdah.mp3 download mp3
2. 5 Mesut Kurtis – Salawat – 03 – Burdah.mp3 download mp3
3. Burdah-Mesut Kurtis.mp3 download mp3
4. Burdah-Atwani – 02.mp3 download mp3
5. 08 Alarm Me – Qasidah Al Burdah.mp3 download mp3
6. Salawa- burdah.mp3 download mp3
7. AMAR – Selawat Burdah.mp3 download mp3
8. Amar – Selawat Burdah.mp3 download mp3
9. kamal uddin- qasidah burdah.mp3 download mp3
10. 03 – Mesut Kurtis – Burdah TasbihBlogskyCom.mp3 download mp3
11. Burdah.mp3 download mp3
12. Burdah.mp3 download mp3
13. burdah.mp3 download mp3
14. Mesut Kurtis – Burdah Ft Sami Yusuf.mp3 download mp3
15. Burdah.mp3 download mp3
16. kamal uddin- qasidah burdah.mp3 download mp3
17. Dehearty – Selawat Burdah.mp3 download mp3
18. SYAIR QOSIDAH BURDAH IMAM BUSHIRI.mp3 download mp3
19. Burdah Night at the Zaytuna Institute.mp3 download mp3
20. Mesut Kurtis – Burdah Ft %20Sami Yusuf.mp3 download mp3
21. Mesut Kurtis – Burdah Ft Sami Yusuf.mp3 download mp3

Update Download MP3 Qasidah Burdah dan Teks Burdah 17 September 2009 ( 27 Ramadhan 1430 H)
http://blog.its.ac.id/syafii/2009/02/21/download-mp3-teks-burdah-imam-busyiri/

Download Video Maulid Habib Umar bin Hafidz

 1. Maulid di Masjid Istiqlal Jakarta, Majelis Rasulullah SAW 26 April 2009 bersama Al habib umar bin hafidz
 2. Nisyfu Sya’ban di Monumen Nasional (MONAS), Majelis Rasulullah SAW 5 Agustus 2009

Download Qasidah dan Maulid

  1.

Download Marawis Bondowoso

  2.

Maulid simtud durror (Al habib Anis bin alwi Al habsyi) solo

  3.

Maulid Addiyal Ulami (al habib munzir bin fuad al musawwa) Majelis Rasulullah SAW

  4.

Maulid Al Barjanzi

  5.

Qasidah Rabbi faj’alna minal akhyar (al habib hasan bin ja’far assegaf) Nurul Musthofa

  6.

Qasidah Maula Ya solli (burdah)

  7.

Qasidah Huwannur (Al Habib Hasan bin ja’far assegaf)

  8.

Saaltullah HabarinahDownload Mauidzoh khasanah
Al Hafidz Al Musnid Al Habib Umar bin muhammad bin salim bin hafidz bin syech abu bakar bin salim.

mauidzoh khasanah 1

mauidzoh khasanah 2

mauidzoh khasanah 3

mauidzoh khasanah 4

Update 6 Januari 2010. Download MP3 dari Majalah Alkisah

 1.  01_doa_akhir_tahun.mp3
 2. 02_doa_awal_tahun.mp3
 3. 03_wirid_muharam.mp3
 4. 04_assyura.mp3
 5. adzan_madinah.mp3
 6. adzan_makkah.mp3
 7. ayat_kursy.mp3
 8. shalawat_dhustur.mp3
 9. tarkhim_hijaz.mp3
 10. tarkhim_rast_ok.mp3
 11. yaasin.mp3

Update 6 Januari 2010

Download MP3 Maulid Al Habsyi / Simtudduror oleh Haddad Alwi

 1. maulid1.wma
 2. maulid10.wma
 3. maulid11.wma
 4. maulid12.wma
 5. maulid13.wma
 6. maulid14.wma
 7. maulid2.wma
 8. maulid3.wma
 9. maulid4.wma
 10. maulid5.wma
 11. maulid6.wma
 12. maulid7.wma
 13. maulid8.wma
 14. maulid9.wma

Update 8 Januari 2010

Download MP3 Maulid Al Habsiy / Simtudduror oleh Habib Abdurrahman Bassurah

simtudduror_a.mp3
simtudduror_b.mp3
simtudduror_c.mp3
simtudduror_d.mp3
simtudduror_e.mp3
simtudduror_f.mp3
simtudduror_g.mp3
simtudduror_h.mp3
simtudduror_i.mp3
simtudduror_j.mp3
simtudduror_k.mp3
simtudduror_l.mp3
simtudduror_m.mp3
simtudduror_n.mp3
simtudduror_o.mp3
simtudduror_p.mp3
simtudduror_q.mp3
simtudduror_r.mp3

Update 26 Februari 2010

habib-syech-mawlid-al_habsyi-1.mp3
habib-syech-mawlid-al_habsyi-2.mp3
habib-syech-mawlid-al_habsyi-3.mp3
habib-syech-mawlid-al_habsyi-4.mp3
habib-syech-mawlid-al_habsyi-5.mp3
habib-syech-mawlid-al_habsyi-6.mp3

Download Maulid Al Barzanji+ terjemahan

Download Maulid Ad Dibai+ terjemahan

Qashidah Burdah+ terjemahan

Mauid Simthud Durar / Maulid Habsyi+ terjemahan

MAJELIS ROSULULLAH

01. Rodhina Yaa Bani Zahro.mp3
02. Waqtus Sahar.mp3
03. Nasyim.mp3
04. Yaa Sayyidi.mp3
05. Mahalul Qiyam.mp3
06. Allahu Allah.mp3
07. Assalamu ‘alaik.mp3 (Live)
08. Sholawat badar.mp3
09. Tholama Asy (live)
10. Muhammaddun.mp3
11. Allahu Allah.mp3 (Live)
12. Yaa Robbama.mp3
13. Yaa Rosulullah.mp3
14. Assalamu ‘alaik.mp3
15. Qodistantuka
16. Marhaban Ya Ramadlon.mp3 (live)
17. Sholawat badar.mp3 (Live)
18. Allah Allahu Allah.mp3
19. Sayyidi.mp3 (live)
20. Sholatullah Taghsya.mp3
21. Maulid Dyiaul Lami.mp3
24. Ya Arhamarrohimin.mp3

RAYUANKU ALMUBAROK IX

01. hadza rosulullah – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
02. indonesia – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
03. bi maulidil hadi – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
04. pengakuan – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
05. muhammadun – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
06. ya baian – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
07. shollu ala – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
08. vina – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
09. syaikhona – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3
10. asnawiyah – al mubarok qudsiyah (rayuanku).mp3

DUTA SYAFAAT

Berikut ini daftar lagu dan link download mp3nya.
01. Duta Sholawat 5 – Shollu ALa Khoiril Anam.mp3
02. duta sholawat 5 – ilal habib.mp3
03. duta sholawat 5 – ummah.mp3
04. duta sholawat 5 – al hijroh.mp3
05. duta sholawat 5 – busro lana.mp3
06. duta sholawat 5 – sholatun.mp3
07. duta sholawat 5 – ash shubada.mp3
08. duta sholawat 5 – hayya ibadallah.mp3
09. duta sholawat 5 – bisalami.mp3

AHSARUNNAFI
01. Ya Rosulallah – Aktsarunnafi Madiun.mp3
02. Robby Kholas – Aktsarunnafi Madiun.mp3
03. Hubbu Thoha – Aktsarunnafi Madiun.mp3

04. Ya Rosulallah Yaman – Aktsarunnafi Madiun.mp3
05. Arjuka – Aktsarunnafi Madiun.mp3
06. Ya Ayyuhannabiyyu – Aktsarunnafi Madiun.mp3
07. Ibadallah – Aktsarunnafi Madiun.mp3
08. Dalilun – Aktsarunnafi Madiun.mp3
09. Ya Imamar Rusli – Aktsarunnafi Madiun.mp3

HABIEB SYECH

01. Syi’ir – Syi’iran (Syair tanpo Waton) – Habib Syech (Live Kudus 2011)
02. Ya Hanana – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3
03. Solatun – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3
04. Ya Habibana Sya’ailillah – Habib Syech (Live Kudus 2011)

05. Ya Rasulallah – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3
06. Ya ‘Ala Golbin – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3
07. Ya Habibi – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3
08. Ya Habibana – – Habib Syech (Live Kudus 2011).mp3

ANNASYIDUSHAFAA

01. Ya Hanana – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
02. Ya Alim Bil Hal – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
03. Allah – Allah – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3

04. Mustahil ANsak – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
05. Musibah Membawa Berkah – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
06. Allah Kiya Karo – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
07. Allah Ma’ak – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
08. Subhanallah (eng) – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
09. Halarrobbi – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3
10. Al Mughitsa – Anaasyidusshafa Group (Album LIve Show 3 di Pondok Pesantren Nurul Kholil).mp3

HIDAYAH AL RAHMANI

01. Ya Nabinal Hadi – Hidayah Al Rohmani v4.mp3
02. Ya Waridal Unsi – Hidayah Al Rohmani v4.mp3
03. Ya Dzikirin Nabi – Hidayah Al Rohmani v4.mp3
04. Bi Rosulillah – Hidayah Al Rohmani v4.mp3

05. Ya Rosulullah – Hidayah Al Rohmani v4.mp3
06. Ya Nabi Salam – Hidayah Al Rohmani v4.mp3
07. Alun Nabi – Hidayah Al Rohmani v4.mp3

DUTA SHALAWAT

01. Duta Sholawat – Ghuroba’.mp3
02. Duta Sholawat – Qolbi Yunadi.mp3
03. Duta Sholawat – Ismakhu.mp3
04. Duta Sholawat – Sa’alu Linnas.mp3
05. Duta Sholawat – Ya Kholiqol Akwan.mp3

06. Duta Sholawat – Addinu Wal Hajju.mp3
07. Duta Sholawat – Shollu ‘Alan Nabi.mp3
08. Duta Sholawat – Ya Robbana.mp3
09. Duta Sholawat – Rohatil.mp3

HABIBUR RASUL

01. maulaya sholli.mp3
03. Ya Khoiro Hadi.mp3
04. Mushobatur Rijal.mp3
05. Ya Kholiqol Akwan.mp3
06. Hayyul Hadi.mp3
07. Subhanaallah.mp3
08. Ya Nabii.mp3

AR RAUDHAH LANGITAN
01. Ar Roudloh – Ya ilahi.mp3
02. Ar Roudloh – bil muhaimin.mp3
03. Ar Roudloh – syahrur robi.mp3
04. Ar Roudloh – salamulloh.mp3
05. Ar Roudloh – cinta rosul 1.mp3
06. Ar Roudloh – jahid.mp3
07. Ar Roudloh – insantum.mp3
08. Ar Roudloh – waddy ly.mp3

PONPES SUNAN DRAJAT

01. Ponpes Sunan Drajat – Shollu ‘alaih.mp3
02. Ponpes Sunan Drajat – Karunia Pesantren.mp3
03. Ponpes Sunan Drajat – Ustadzi.mp3
04. Ponpes Sunan Drajat – Sholatun Bisalami.mp3
05. Ponpes Sunan Drajat – Alfa Salam.mp3
06. Ponpes Sunan Drajat – Robba.mp3
07. Ponpes Sunan Drajat – Ya Muhammad.mp3
08. Ponpes Sunan Drajat – Robby Kholaq.mp3
09. Ponpes Sunan Drajat – Qodkafani.mp3

LAA TAHZAAN GROUP

01. La Tahzan Group – Asy-Syafa’ah.mp3
02. La Tahzan Group – Balada 9 Auliya.mp3
03. La Tahzan Group – Ilahal Kaun.mp3
04. La Tahzan Group – Doa.mp3
05. La Tahzan Group – Ya Sayyidi.mp3
06. La Tahzan Group – An Nabi Shollu Alaih.mp3
07. La Tahzan Group – Sholawat Yamani.mp3

AL MADINA GROUP

01. Al Madina Group – Muhammad Ya Gholi.mp3
02. Al Madina Group – Anal Abdu.mp3
03. Al Madina Group – Sholawatullah Taghsya.mp3
04. Al Madina Group – Nurul Habib.mp3
05. Al Madina Group – Muhammadun Nabiyyuna.mp3
06. Al Madina Group – Sholla Alaikallah.mp3
07. Al Madina Group – Shofat.mp3
08. Al Madina Group – Qolban Shogiron.mp3

AL MADINA GROUP

01. Nurul Musthofa – Sholatun.mp3
02. Nurul Musthofa – Asyroqol.mp3
03. Nurul Musthofa – Ya Rosulallah.mp3
04. Nurul Musthofa – Allah Ya Qoshid.mp3
05. Nurul Musthofa – Assalamu’alaik.mp3
06. Nurul Musthofa – Ya Robbassama.mp3
07. Nurul Musthofa – Yaa Imamarrusli.mp3
08. Nurul Musthofa – Tolama.mp3
09. Nurul Musthofa – Sholatullahi.mp3
10. Nurul Musthofa – Thola’al Badru.mp3

ANAASIDUSSHOFA

01. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Ifra Ya Albi.mp3
02. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Mustahil Lansa.mp3
03. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Arruqban.mp3
04. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Ya Robbi Sholly.mp3
05. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Dauni.mp3
06. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Ya Allah Ridha.mp3
07. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Suramadu.mp3
08. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Ahwal Habiba.mp3
09. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Aisya.mp3
10. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Mat Tauah Sogi.mp3
11. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Laaila Ha Ilallah.mp3
12. Anaasidusshofa{Ifra Ya Albi} – Allahumma Shalli.mp3

KERINDUAN YANG MENDALAM

Kerinduan Yang Mendalam (Al-gharamy) _ Alayarosulullah.mp3
Kerinduan Yang Mendalam (Al-Gharamy) _ Allahu Azhoma.mp3
Kerinduan Yang Mendalam (Al-Gharamy) _ Astnawiyah.mp3
Kerinduan yang mendalam (Al-Gharamy) _ Asyroqot syamsu.mp3
Kerinduan yang mendalam (Al-Gharamy) _ Innalhabib.mp3
Kerinduan Yang Mendalam (Al-Gharamy) _ Onstrument.mp3
Kerinduan Yang Mendalam (Al-Gharamy) _ Sholatun.mp3
Kerinduan yang mendalam (Al-Gharamy) _ Ya Ma’hadiy.mp3
Kerinduan yang mendalam (Al-Gharamy) _ Ya Sayyidarrusli.mp3

MA’MUM BAHRUTS TSAWAB

01. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Wa Asro Bihi Robby.mp3
02. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Fasholli Wa Salim.mp3
03. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Marhaban.mp3
04. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Ya Nur’aini.mp3
05. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Alaika Ya Rosulallah.mp3
06. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Ya Rosulallah.mp3
07. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Assholatu Alannabi.mp3
08. Ma’mun Bahruts Tsawab v.1 – Ya Sayyidi Ya Rosulallah.mp3

BENYAMIN SALAFUDIN

01. Benyamin Salafuddin – Allah Allahu Ala Ya Allah.MP3
02. Benyamin Salafuddin – Assholatu ‘alan Nabi.MP3
03. Benyamin Salafuddin – Miftahul Jannah.MP3
04. Benyamin Salafuddin – Tawasul.mp3
05. Benyamin Salafuddin – Ya Nabi Salam ‘alaika.MP3
06. Benyamin Salafuddin – ya Rosulallah.MP3
07. Benyamin Salafuddin – Yaa Muhaiminu Yaa Salam.MP3
08. Benyamin Salafuddin – Munajat.mp3
09. Benyamin Salafuddin – Ya Alloh Ridho.mp3
10. Benyamin Salafuddin – Ya Arhamarroohimiin.mp3
11. Benyamin Salafuddin – AsmaU lHusna.mp3
12 Benyamin Salafuddin – Alloh wujud qidambaqo & Maulana Yaamaulana.mp3
13. Benyamin Salafuddin – Arrobuu shollaa & Ashshubhubada.mp3
14. Benyamin Salafuddin – Ilaahii, Bi bismillaahi maulanaa & Allooh robbunaa.mp3
15. Benyamin Salafuddin – KalamQodim & Sholawat Quraniyah.mp3
16. Benyamin Salafuddin – Yaa muhaiminu yaa salaam, Yaa rosulallooh & Miftahul jannah.mp3
17. Benyamin Salafuddin – YaRosuulallooh, YaNabiSalamAlaika & KalaamQodim,yaSayyidi.mp3

AL MADANIYAH

01. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Shollu Alaa Manja’ana.mp3
02. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Arjuuka Taghfiruli.mp3
03. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Yaa Khitamal Anbiya’.mp3
04. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Ibaadallah.mp3
05. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Birosulillah.mp3
06. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Atainaaka Bil Faqri.mp3
07. Al madaniyah {Kerinduan Hati} – Tholamaa Asykuu.mp3

AL WIDAN GROUP

01. Al Wildan Group – Ya Robba Makkah.mp3
02. Al Wildan Group – Al Kaunu Adho’a.mp3
03. Al Wildan Group – Mamaddah.mp3
04. Wildan Group – Allahumma Sholli.mp3
05. Wildan Group – Sholawatul Badr.mp3
06. Wildan Group – Allah Biha.mp3
07. Wildan Group – Hubbun Nabi.mp3
08. Wildan Group – Sholatullah Salamullah.mp3
09. Wildan Group – Muhammadun Basyarun.mp3
10. Wildan Group – Sa’altullahi Barina.mp3

ALMADANIAH

01. Al Madaniyah Concert 2 – Berdzikirlah.mp3
02. Al Madaniyah Concert 2 – Allah Talaathof.mp3
03. Al Madaniyah Concert 2 – Hamba.mp3
04. Al Madaniyah Concert 2 – Narbudak.mp3
05. Al Madaniyah Concert 2 – Habibi Rohmani.mp3
06. Al Madaniyah Concert 2 – Ashbahtana.mp3
07. Al Madaniyah Concert 2 – Yalmuhibbin.mp3
08. Al Madaniyah Concert 2 – Ati Ghalbi.mp3

Album Senandung AlQur’an – Muhabbatain Group

01. AlMahabbatain -Habibal Galb.mp3
02. AlMahabbatain – Senandung AlQuran.mp3
03. AlMahabbatain – Jannah.mp3 04. AlMahabbatain – AlMajdu.mp3
05. AlMahabbatain – Sayyiduna.mp3
06. AlMahabbatain – Faliqun Nawa.mp3

ALBUM SHOLAWAT YA THOYBAH (HABIB HASAN ALKAF)
01. Ahmad ya Habibi.mp3
02. Al I’tirof.mp3
03. Mahalul Qiyam.mp3
04. Sholawat Badar.mp3
05. Tholama Asy.mp3
06. Ummiy.mp3
07. Ya Nabi Salam.mp3
08. Ya Robbi Bil Musthofa.mp3
09. Ya Sayyidassadat.mp3
10. Ya Thoiybah.mp3
ALBUM AIR MATA (AL MADANIYYAH PEKALONGAN)
01. Ya Robba Makkah.mp3
02. Ya Qolbu.mp3
03. Atainakum.mp3
04. Ya Nurol Aini.mp3
05. Shollu Alaihi.mp3
06. Syafiuna.mp3
07. Ya Dunya.mp3

Album Naungi Hidupku – Hasan Alkaf 2

01. Hasan Alkaf – Naungi Hidupku.mp3
02. Hasan Alkaf – Khoirul Bariyah.mp3
03. Hasan Alkaf – Widaadukum.mp3
04. Hasan Alkaf – Hayya Masaakum.mp3
05. Hasan Alkaf-Yaa Nabiinal Haadi.mp3
06. Hasan Alkaf – Aahin.mp3
07. Hasan Alkaf – MaulaYaa Sholli.mp3
08. Hasan Alkaf – Daii Qolbiy.mp3
09. Hasan Alkaf – Marhaban.mp3
10. Hasan Alkaf – Jamaalukum.mp3

Album Sholawat Gambus – El Wali Group

01. Pembukaan.mp3
02. Nashidul Wali.mp3
03. YeRobbi Sholli Alarossul.mp3
04. Hubbak.mp3
05. Lil Marom.mp3
06.Ana Albi.mp3
07. Qilmah.mp3
08. Yena Yena.mp3
09. Weli-Weli.mp3

AKU MEMUJIMU (ALMADANIYYAH GROUP)
01. Bimadhiikhika.mp3
02. Yammim Nahwal.mp3
03.Syahru Robbi.mp3
04. Ya Robbi Nadrhroh.mp3
05. Sholla Alaika Allah.mp3
06. Allah Allah Allah.mp3
07. Yaa Robbi Salimna.mp3
08. Hubbun nabi.mp3
09. Ya Badrotim.mp3
ASNAWIYYAH 2
01 Asnawiyyah 2.mp3
02 Qudsiyyah.mp3
03 Ilaahana.mp3
04 Syafi’il Kholqi.mp3
05 Makkah Syarifah.mp3
06 Huwa Allah.mp3

Album Mata-Mata – PP Langitan Cilik (24 Maret 2010)

01. Ayu Sirin.mp3
02. Allah Allah Ya Qoshit.mp3
03. Mutafakilun.mp3
04. Hubbu Thoha.mp3
05. Mata – Mata.mp3
06. Kottamama.mp3
07. Rohatil.mp3
08. Laaillaha Ilallah.mp3

Album Ziarah Rosul – Hadad Alwi

01._Shalawat_Badar.mp3
01_shalawat_nariyah.mp3
02.Ya_rabbi_bil_mustafa.mp3
03.Tha_la’al_badru_alaina.mp3
salatunimallah.mp3
Sholawat Badr.mp3
Ya Nabi Salam alaika.mp3
Ya Rosulullah.mp3

Manaqib Syaikh Abdul Qodir Al Jilani

MODERN SHALAWAT

Album Habibi – As Samawat Group
01. Assamawat Group – MaulaYa.mp3
02. Assamawat Group – Ahmad ya Habibi.mp3
03. Assamawat Group – Robbi Kholaq.mp3
04. Assamawat Group – Asmaul Husna.mp3
05. Assamawat Group – Rohmaka.mp3
06. Assamawat Group – Ya Muhaimin.mp3
07. AssamawatGroup – Wa Asro.mp3
08. Assamawat Group – Al Burdah.mp3
Album Senandung AlQur’an – Muhabbatain Group
01. AlMahabbatain -Habibal Galb.mp3
02. AlMahabbatain – Senandung AlQuran.mp3
03. AlMahabbatain – Jannah.mp3 04. AlMahabbatain – AlMajdu.mp3
05. AlMahabbatain – Sayyiduna.mp3
06. AlMahabbatain – Faliqun Nawa.mp3
AlBum Sholawat – AlMusthofa Gambus
01. Al Musthofa.mp3
02. Alal Madinah.mp3
03. Alloh.mp3
04. Busro Lana.mp3
05. Shalawat Badriyah.mp3
06. Yaa Arhamarrohimin.mp3
07. Yaa Hannan.mp3
08. Zainal anbiya.mp3
Album Kunta Rohiman – Raudhotul Quran Lamongn
01. ADDINU LANA.mp3
02. ALLAHUMMA SHOLLI.mp3
03. BILMUHAINI.mp3
04. DAWAINI.mp3
05. HUBBU THOHA.mp3
06. KUNTA ROHIMAN.mp3
07. LIGHOIRI JAMALIKUM.mp3
08. YAROBBI ALA ROSUL.mp3
Sholawat Al Hasbiyah Group
01. Al Hasbiyah – Ya Nabi Salam.mp3
02. Al Hasbiyah – Ya kholiqol akwan.mp3
03. Al Hasbiyah – Akaunu.mp3
04. Al Hasbiyah – Ya Dunya.mp3
05. Al Hasbiyah – Ghuroba.mp3
06. Al Hasbiyah – Ya Nurolaini.mp3
ALBUM MAULIDU AHMAD (AZ ZAHIDA GROUP)
01. Al Hijrotu.mp3
02. Al Yamaniyyah.mp3
03. Assyafaah.mp3
04. Buniyal Islam.mp3
05. Maulidul Ahmad.mp3
06. Nasyiduna.mp3
07. Robbana.mp3
08. Sholatullah.mp3
ALBUM BIL AZMI (AL MADANIYYAH GROUP PEKALONGAN)
01. Bil Azmi.mp3
03. Syababal Ilahu.mp3
03. Ya Nabiyya Min Qidzam.mp3
04. Ya Hadiyar Rukhban.mp3
05. Saaltullah.mp3
06. Adhun Nabi.mp3
07. Rohmaka.mp3
ALBUM QOD KAFANI (AL MADANIYYAH GROUP PEKALONGAN)
01. Qod Kafani.mp3
02. Ahlun Nuha.mp3
03. Farrij Kurby.mp3
04. Wasylun.mp3
05. Habibi Wanuri.mp3
06. Ya Abal Hasanain.mp3
Qosidah Titi Said
01 Muhammad Al-Amin.mp3
02 Ayah Ibu.mp3
03 Introspeksi.mp3
04 Era Reformasi.mp3
05 Indung Indung.mp3
06 Mari oh Mari.mp3
07 Voltase Iman.mp3
08 Kuasa Allah.mp3
09 P H K.mp3
10 Jangan Bersenang Senang.mp3
11 Fitnah.mp3
12 Aini.mp3
RAMUAN NAFSU – AL MUHABBATAIN GROUp
01.AlMuhabbatain-HamaQolby.mp3
02.AlMuhabbatain-RamuanNafsu.mp3
03.AlMuhabbatain-Jiknaka.mp3
04.AlMuhabbatain-PesanHidup.mp3
05.AlMuhabbatain-AlaYaaAllah.mp3
06.AlMuhabbatain-Busyro.mp3
07.AlMuhabbatain-Shollallah.mp3
08.AlMuhabbatain-YaMuhaimin.mp33
ALBUM PENANTIAN (AL AQSO GROUP) Kreasi Santri Indonesia
01. Addullukum.mp3
02. Ash sholah.mp3
03. 2 Azimat.mp3
04. Asyroqot.mp3
05. Daliilun.mp3
06. Imroatun.mp3
07. Laisa sadu.mp3
08. Teka-Teki.mp3
Album Ya Imamarusli – Al Ishlah Group 2
01.AlIshlah – YaaImamarrusli.mp3
02.AlIshlah – BulBul.mp3
03.AlIshlah – Katabna.mp3
04.AlIshlah – Gelap.mp3
05.AlIshlah-Indahnya Alam Semesta.mp3
06.AlIshlah – Narhubbuh.mp3
07.AlIshlah – YaRosulullah.mp3
08.AlIshlah – Ibadah.mp3
09.AlIshlah – KhoirolBariyah.mp3
10.AlIshlah – YaaTawwab.mp3
Album Habibi – As Samawat Group
01. Assamawat Group – MaulaYa.mp3
02. Assamawat Group – Ahmad ya Habibi.mp3
03. Assamawat Group – Robbi Kholaq.mp3
04. Assamawat Group – Asmaul Husna.mp3
05. Assamawat Group – Rohmaka.mp3
06. Assamawat Group – Ya Muhaimin.mp3
07. AssamawatGroup – Wa Asro.mp3
08. Assamawat Group – Al Burdah.mp3
Album Senandung AlQur’an – Muhabbatain Group
01. AlMahabbatain -Habibal Galb.mp3
02. AlMahabbatain – Senandung AlQuran.mp3
03. AlMahabbatain – Jannah.mp3
04. AlMahabbatain – AlMajdu.mp3
05. AlMahabbatain – Sayyiduna.mp3
06. AlMahabbatain – Faliqun Nawa.mp3
Album Ya Habbi-Duta Sholawat Group 2
ALLAH BINURIHI TAJALLA.mp3
HABIBI YA MUHAMMAD.mp3
MINAR ROJAA’.mp3
ROBBI TAMANNAN.mp3
SUBHANAKA ROBBI.mp3
SUBHANALLAH.mp3
SUBHANAMAN.mp3
YA MASYA ALLAH.mp3

ALBUM LAA TAHZAN – AZ ZAHIDA GROUP
01 Nurul Huda.mp3
02 Busyroh Lana.mp3
03 Mahbuby.mp3
04 Qomadlo.mp3
05 Ya Saidat Sadat.mp3
06 Jangan Bersedih.mp3
07 Antum Furodli.mp3
08 Allah Allah.mp3

Album Live in Consert – Al Madaniyyah
01. Qod Kafaani.mp3
02. Wahdana.mp3
03. Ajmala Dikro.mp3
03. Tarohaqna.mp3
05. Antum Tadruna.mp3
06. Bi Rosulillah.mp3
07. Bil Azmi.mp3
08. Ya Badrotim.mp3

ALBUM KEHORMATAN – KH MAKRUF ISLAMUDDIN
01. Kehormatan.mp3
02. Pedoman.mp3
03. Pintu Ke Surga.mp3
04. Kunci Surga.mp3
05. Masa Muda.mp3
06. Togel.mp3
07. Kahiliyah.mp3
08. Masya Allah.mp3
09. Karunia Tuhan.mp3
10. Romadhon.mp3
11. Thola’al Badru Alaika.mp3
12. Duit.mp3
13. Mbah Toyib.mp3

ALBUM PAMIT NGAJI (PP. WALISONGO SRAGEN) KH MAKRUF ISLAMUDDIN
01. sholawat rebana – dewe² jatahe.mp3
02. sholawat rebana – kahanan zaman.mp3
-3. sholawat rebana – ojo neko².mp3
04. sholawat rebana – pamit ngaji.mp3
05. sholawat rebana – sarwo keturutan.mp3
06. sholawat rebana – sekarat pati.mp3
07. sholawat rebana – sholat jama’ah.mp3
08. sholawat rebana – syukur.mp3
09. sholawat rebana – tiket akhirat.mp3
10. sholawat rebana – wahdana.mp3

Sholawat-PP. Langitan
01. Ya Sayyidarrusli
02. Linaili
03. Habibi
04. Buduwush Shobah
05. Dawwini
06. Alaika Shollaallah
07. Mulidal Musyarof
08. A’budu
09. Addinu Lana
10. Afnaiyul Qolbi
11. Ajmala Dikro
12. Al Aqlu
13. Al Hijrotu
14. Al Qolbu
15. Allah Ana Dloifak
16. Amsaktu Nafsi
17. Ana Muslimun
18. Antal Hana
19. Assubhu Bada
20. Asyroful Kholqi
21. Azka Taslimi
22. Bi Bismillah
23. Darby
24. Doauttholabah 1
25. DoautTholabah 2
26. Ghuroba
27. Habibi Anta
28. Habibi Ya Sanadi
29. Hana laika Hina
30. Hibbi Ya Rihal
31. Hubbu Ahmadi
32. Huwa Inda
33. Huwa Nuru Yahdi
34. Ilahi Bi Ya Arhamarrohimin
35. Khoirol Bariyah
36. Khoirol Bariyah 2
37. Kuntu
38. Ma Madda
39. Madaaihuna
40. Maula Ya Sholli
41. Maula Ya Sholli 2
42. Nurul Huda
43. Robbahu Inna
44. Rohatil Athyar
45. Salamun
46. Shautudl Dlomir
47. Shohibus Syafa’ah
48. Sholatullahi Dzilkaromi
49. Sholatullahi Wasalam
50. Sholawatullah Muhaimin
51. Shollallahu Muhaimin
52. Sholli Dzal Jalali
53. Sholli Wasailim Daiman
54. Shollu Ala Nurilladzi Asad
55. Siru Lawas
56. Syatta-Syatta
57. Tahanina
58. Tholaal Badru
59. Ya Ayyuhan Nabi
60. Ya Fattahu
61. Ya Khoiro Hadi
62. Ya Rasulallah
63. Ya Robbi Antal Haadi
64. Ya Robbi Bil Musthofa
65. Ya Sayyiar Rusli
66. Ya Sayyidas Sadat
67. Jihad Fillah

ALBANJARI

ANUGERAH TERINDAH- AL QUDS
01. Labbaik.mp3
02. Ya Amanal Khoifin.mp3
03. Fi Sulaima.mp3
04. Assholatu Alan Nabi.mp3
05. Wajhal Habib.mp3
06. Hayyul Hadi.mp3
07. Khoirol Bariyyah.mp3
08. Sholawat Quraniyyah.mp3
09. Thola’al Badru.mp3
10. Bulbulul Iqbali.mp3
ALBUM KERINDUAN (AL MUBAROK)
01. Lailan Saro.mp3
02. Ya Dzal Ghina.mp3
03. Ya Chamam.mp3
04. Ya Khoirol Maulud.mp3
05. Asnawiyah.mp3
06. Ya Mam Biafkari.mp3
07. Aghitsuna.mp3
08. Ahmad Ya Hadi.mp3

ALBUM TERSENYUM (ASNAWIYYAH)
01. ‘Ala Ya Rosulullah.mp3
02. Asy Syifa.mp3
03. An Tud Khilana.mp3
04. Salaaman.mp3
05. Asnawiyah.mp3
06. La Tudhasy.mp3
07. Injabartum.mp3
08. Shollu ‘Alaa Nur.mp3

Album “Ya Robbi Sholli Ala Muhammad” Hidayah Al Rahmani, (PP Miftahul Khoir – Probolinggo)
01_Asholatu_Alal_Mudhollal.mp3
02_Ya_Robbi_Ala_Muhammad.mp3
03_Assalamu_alaika.mp3
04. Laqolbin.mp3
05. Ya Nabi Salam ‘alaika.mp3
06. Ala yalla Ya Rob.mp3
07. Nurok Ya Robbi.mp3
08. Ya Badrotim.mp3

ALBUM TERSAYANG( MUBAROK)
01 Sholatun.mp3
02 A Taani.mp3
03 Allah Allah.mp3
0 Yaa Laitani.mp3
05 Ya Asyiqol.mp3
06 Ya Rasulallah.mp3
07 Yaa Arhamarrohimin.mp3
08 Asnawiyyah.mp3
09 Ash Sholatu Wassalam.mp3
10 Zainal Anbiya.mp3
11 Ilaahi Mubarok.mp3
Album Tidak Diketahui
01. Qolbiyunaidi.mp3
02. Assalamu ‘alaika.mp3
03. Ya Allah Biha.mp3
06. Ya Nabi Salam.mp3
05. Ya Rosulullah.mp3

TEKS SHOLAWAT

Teks Sholawat Acak
aAnal Faqir – Syauqun Nada Group
324.Allah.mp3
323. Sholawat Asnawiyah.mp3
03. Ya Nafsu Tubi.mp3
322. Bil Hubbi.mp3
321. Ash Shubhu Bada.mp3
320. Ahlan Wa Sahlan Ya Marhaban.mp3
319. maulaya sholli.mp3
318. Allahumma Sholli.mp3=================================================================
Baitul Huda Group Surabaya
317. Bi Rosulillah.mp3
316. Dzoharoddin.mp3
03. Habibi Ya Muhammad.mp3
315. Mundzu.mp3
314. Busrolana.mp3
313. Hama Qolbi.mp3
312. Robbi Tamahnan.mp3
311. Ya Allah Biha.mp3
310. Antal Hana.mp3
309. Subhana Man.mp3===============================================================
308. Maulidul Hadi.mp3
02. I’roful Haq.mp3
307. Ya Nurun Nabi.mp3
306. Robbi Kholaq.mp3
305. ‘Ala Fana Bab.mp3
304. Ya Habibi.mp3
303. Ya Hannan.mp3
202. Ya waradul anas.mp3
301. Thoha Yamani.mp3
300. Ya Nur Ala Nabi.mp3================================================================
Hari Kesembilan Festival Hadroh – Habib Umar Al Muthohhar dipalang Tuban tahun 2009
298. ADDI NULANA – AL JAUHAROH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
297.ANTALHANA – AL JAUHAROH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
296. ASS UBBU BADA – AS SAIFIYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
295. ASSALAMUALAIK 2 – NURUL HUDA (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
294. ASSALAMUALAIK – MANBA’USH SHOLAH (Festival Tuban 2009).mp3
293. ASSALAMUALAIK – NURUL HUDA (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
292. ASYROQOT ANWAR NABINA – AN NIHAYAH (Festival Tuban 2009).mp3
291. ASYROQOT ANWARNABINA-SYAFA’UL QULUB(Festival Tuban 2009)
290. BUSHROLANA – AL WAHDANIYAH (Festival Tuban 2009).mp3
289. DHOHARODDINNUL – AL WAHDANIYAH (Festival Tuban 2009).mp3
288. DHOHARODDINUL – AL BANJARI (Festival Tuban 2009).mp3
287. FAYA SHOHAHAL ‘UQUL – AL MUSTAFIDAH (Festival Tuban 2009).mp3
286. HABIBI YAA MUHAMMAD – SYAFA’UL QULUB (Festival Tuban 2009).mp3
285. HALLU MANSUD – AL BANJARI (Festival Tuban 2009).mp3
284. HUWANNUR – SYIFA’UL MU’MIN (Festival Tuban 2009).mp3
283. INNA HABIBAL – AL JAUHAROH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
282. KHUDZ YAMIINAN – AL BANJARI (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
281. KULLUKUM SHOLLU ALAIH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
280. KUNTA ROHIMAN – AL WAHDANIYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
279. LAILA – AN NABAWIYAH AL HIDAYAH (Festival Tuban 2009).mp3
278. MA’ANG ZALAL AMTHOR – AS SAIFIYAH (Festival Tuban 2009).mp3
277. MAULA YASHOL – MANBA’USH SHOLAH (Festival Tuban 2009).mp3
276.QULYA ‘ADZIM – ANNABAWIYAH HIDAYAH (Festival Tuban 2009)
275. SHOLAWAT BADAR (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
274. SHOLAWATULLAHITAGHSA – ANNABAWIYAH HIDAYAH (Festival Tuban 2009)
273. SHOLLI YAA ROBBI – AS SAIFIYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
272. WA ASYRO – AL IHLAS (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
271. WA ASYRO – AL MUSTAFIDAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
270. YA HALIHAL – SYAFA’UL QULUB (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
269. YA IMAMAR – AL MUSTAFIDAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
268. YA IMAMAR – NURUL HUDA (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
267. YAA BAD ROTIM – MANBA’USH SHOLAH (Festival Tuban 2009).mp3
266. YAA BADROTIM – AN NIHAYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
265. YAA IMAMAR – AL IHLAS (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
264. YAA IMAMAR – ASY SYAFI’IYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
263. YAA ROSULALLAH – AL IHLAS (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
262. YAA ROSULALLAH – ASY SYAFI’IYAH (Festival Tuban 2009).mp3261. YAA SAYYI SADDAD – AN NIHAYAH (Festival Hadroh Tuban 2009).mp3
===============================================================Hari kedelapan
260. Al Barokah – Antal Murtaja.mp3
259. Al Barokah – Jadad Musthofa.mp3
258. Al Barokah – ya asyiqol musthofa.mp3
257. Al Barokah – AlfaSsholah.mp3
256. Al Barokah – Annabi Shollu Alaih.mp3
254. Al Barokah – Muhammadun.mp3
253. Al Barokah – Sholawatullah.mp3
252. Al Barokah – sholawat badar.mp3
251. Al Barokah – amin tadza kuridzi.mp3
Album ke 6 Anugerah Terindah – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
250. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Labbaik.mp3
249. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Amanal Khoifin.mp3
248. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Fi Sulaima.mp3
247. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Assholatu Alan Nabi.mp3
246. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Wajhal Habib.mp3
245. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Hayyul Hadi.mp3
244. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Khoirol Bariyyah.mp3
243. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Sholawat Qur’aniyyah.mp3
242. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Thola’al Badru.mp3
241. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Bulbulul Iqbali.mp3
Album ke 5 Bunga bunga Maulid – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
241. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Masyariqul Amjad .mp3
240. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Hana Qolbi .mp3
239. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Nurul ‘Uyuni.mp3
238. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Sa’altullah.mp3
237. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Robbi Qowil.mp3
236. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Kalimah Thoyyibah .mp3
235. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Nauroh.mp3
234. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ji’naka).mp3
Album ke 4 Air Mata – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
233. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Robba Makkah.mp3
232. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Qolbu.mp3
231. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Atainakum .mp3
231. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Nurol Aini.mp3
230. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Shollu Alaihi.mp3
229. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Syafi’una.mp3
228. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Dunya.mp3
Album ke 3 Tersenyum – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
227. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ala Ya Rasulallah – AlQudsiyyah.mp3
226. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Asy-Syifa – AlQudsiyyah.mp3
225. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – An Tud Khilana – AlQudsiyyah.mp3
224. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Salaaman – AlQudsiyyah.mp3
223. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Asnawiyah – AlQudsiyyah.mp3)
222. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – La Tudhasy – AlQudsiyyah.mp3
221. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – injabartum – AlQudsiyyah.mp3 )
220. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Shollu ‘Alan Nuur – AlQudsiyyah.mp3)
Album ke 2 Kerinduan – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
219. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Lailan Saroo (Mubarok).mp3
218. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Dzal Ghina (Mubarok).mp3
217. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Chamam (Mubarok).mp3
216. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Khoiro Maulud (Mubarok).mp3
215. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Asnawiyah (Mubarok).mp3
214. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Mam Biafkari (Mubarok).mp3
213. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Aghitsuna (Mubarok).mp3
212. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ahmad Ya Hadi (Mubarok).mp3
Album Kasih Sayang (Perdana) – Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok
211. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Sholatun (Mubarok).mp3
210. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – A Taani (Mubarok).mp3
209. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Allah Allah (Mubarok).mp3
208. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Laitani (Mubarok).mp3
207. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Asyiqal (Mubarok).mp3
206. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Rasulallah (Mubarok).mp3
205. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ya Arhamar Rokhimin (Mubarok).mp3
204. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Asnawiyyah (Mubarok).mp3
203. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ash-Sholatu Wassalam (Mubarok).mp3
202. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Zainal ‘Anbiya’ (Mubarok).mp3
201. Jam’iyyah ad-Dufuf al-Mubarok – Ilaahi (Mubarok).mp3
Group Sholawat Syifaul Qulub – Tuban
200. Syifaul Qulub – Ya Robbana.mp3
199. Syifaul Qulub – Ya Robbi Bariq.mp3
198. Syifaul Qulub – Anal Faqiru.mp3
197. Syifaul Qulub – Uhibbuka Allah.mp3
196. Syifaul Qulub – Ya Ayyuha Alunnuha.mp3
195. Syifaul Qulub – Allahumma Sholli (Gambus).mp3
194. Syifaul Qulub – Assalamualaik.mp3
193. Syifaul Qulub – Ya khoiro hadi.mp3
192. Syiful Qulub – Subnakaallah.mp3
191. Syifaul qulub – Lighoiri Jamal.mp3
===============================================================
Hari ketujuh konfercab IPNu-IPPNU tanggal 20 maret diSMU 1 Sooko Mojokerto
190. Allahu Allah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
189. Ya Nabi Salam Alaika 6 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
188. Ya Habib Salam – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
187. Ya Nabi Salam Alaika 5 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
186. Wa Rosulullah (IQMA) – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
185. Ya Nabi Salam (SH) – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
184. Kuntu – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
183. Ya Rosul Salam ‘Alaika – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
182. Ya nabi Salam ‘Alaik (Good)- Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
181. Ya Nabi Salam 2 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
180. Ya Nabi (Wnt) – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
179. Ya Rosul Salam – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
178. Zairoudloh – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
177. Ya Nabi Salam Alaik 2 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
176. Salam Ruhi – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
175. Ya nabi Salam Alaika 3 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
174.Ya Alim – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
173. Ya Nabi Salam Alaik 1 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
172. Ya Imamarrusli – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
171. Ya Badrotim – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
170. Ya Nabi Salam ‘alaika 4 – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
169. Shollallah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
168. Nurul Huda – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
167. Salami-Salami – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
166. Quduni – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
165. Sa’altullah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
164. Muhammad Nabina – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
163. Sholatullahi Wassalam – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
162. Mahalul Qiyam – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
161. Amintadza – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
160. Marhaban – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
159. Mahmudi lamma – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
158. Ilahana – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
157. Sholatullah Salamullah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
156. Allahu Robbi – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
155. Sholawatullah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
154. Rohmaka Ya Robb – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
153. Falam Taro – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
152. Subhanallah – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3
151. Ya Imamarrusli Ya Sanadi – Festival IPNU-IPPNU Mojokerto 2011.mp3===============================================================
Hari Keenam150. Jamiyyah Hadroh Al Falah- Ya Imamar Rusli.mp3
149. Jamiyyah Hadroh Al Falah- Sirru Linaili.mp3
148. Jamiyyah Hadroh Al Falah- Shalallahu ‘Ala Muhammad.mp3
147. Jamiyyah Hadroh Al Falah- Mabrok.mp3
146. Jamiyyah Hadroh Al Falah- Burdah.mp3
145. Maa Lana – Koleksi Abd. Mustaghfirin.MP3
144. Bushro Lana _ Koleksi Abd. Mustaghfirin.MP3
143. Qif wastami’ni – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
142. Sil Ya Nabi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
141. Ya Rosulallah – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
140. Bi Rosulillah – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
139. Bismillahi Badaina – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
138. Bismillahi Badina (wnt) – Koleksi Abd. Mustaghfirin.MP3
137. Qolbi yunaidi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
136. Ya Allah Biha – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
135. Yaa Habib – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
134. Yaa Nabi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
133. Ya nabi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
132.Ya ala baitin nabi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
131. Assalamu’alaik – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
130. Anta Nushotun – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
129. Ala Ya alloh – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
===============================================================
Hari Kelima128. Ya Alima Sirr – Festival IQMA XX 2009.mp3
127. Muhammad Zabda – Hiqqul Habib (Festival IQMA XX).mp3
126. Ya Robbi Muhammad – Hiqqul Habib (Festival IQMA XX 2009).mp3
125. Nurok Ya Robbi – UKM Cinta Rebana (Festival IQMA XX 2009).mp3
124. Ya Layalisa’adi – Nuqthah Asirul Jami’ (Festival IQMA XX).mp3
123. Ya layalisa’adi – Nuqthah asirul jami’ (Festival IQMA XX 2009).mp3
122. Ana dhifak – Jam’iyyah Dakwatul Islam (Festival IQMA 2009).mp3
121. Maula – Jam’iyyah Dakwatul Islam (Festival IQMA XX 2009).mp3
120. Ya Hamamal Madinah – Alfi Layla (Festival IQMA XX 2009).mp3
119. Ya Khoirol Maulud- Alfi Layla (Festival IQMA XX 2009).mp3
117. Sholatum – Firdaus (Festival IQMA XX 2009).mp3
116. Ya Imamarrusli -Festival IQMA XX.mp3
115. Sholatum – UKM Cinta Rebana (Festival IQMA XX 2009).mp3
114. Mundu Thola’al – Almuflihin (Festival IQMA XX 2009).mp3
113. Khuduni – Al Muflihin (Festival IQMA 2009).mp3
112. Hama Qolbi – Darus Sa’adah (Festival IQMA XX 2009).mp3
111. Habibi Ya Muhammad – Darus Sa’adah (Festival IQMA XX 2009).mp3
110. Ya Rosulullah – Sumber nyowo (Festival IQMA XX 2009).mp3
109. Dauni Dauni – Sumber Nyowo (Festival IQMA XX 2009).mp3
108. Nur Ala nur – Ahlal Angham (Festival IQMA XX 2009).mp3
107. Burdah – Ahlal Angham (Festival IQMA XX 2009).mp3===============================================================
Hari Keempat
106. Nurok Ya Robbi – Al Mawadah (Festival IQMA XX).mp3
105. Ghonili – AL Mawaddah (Festival IQMA XX).mp3
104. Maulana Maulana – Nurut Thaibin (Festival IQMA XX).mp3
103. Ya Badrotim – Nurutta’ibin (Festival IQMA XX).mp3
102. Habibi Ya Muhammad – Qosfada (Festival IQMA XX).mp3
102. Habibi Ya Muhammad – Qosfada (Festival IQMA XX).mp3
100. Ahmad Ya Hadi – Nurul HUda (Festival IQMA XX).mp3
099. Nurul Huda – Nurul Huda Group (Festival IQMA XX).mp3
098. Burdah – Al Aly Group (Festival IQMA XX).mp3
097. Nurok Ya Robbi – Aly Group (Festival IQMA XX).mp3
096. Halma Qolbu – Fii Sabilillah (Festival IQMA XX).mp3
095. Habibi Ya Muhammad – Fii Sabilillah (Festival IQMA XX).mp3
094. Rohatil atya rutasydu – Festival Sragen 2006.mp3
093. Ya Robba Makkata – Festival Sragen 2006.mp3
092. Subhanaman – Festival Sragen 2006.mp3
091. Bi Rosulillah – Festival Sragen 2006.mp3
090. Ya Rosulalloh ya nabi – Festival Sragen 2006.mp3
089. Yarobbibil Mustofa – festival Sragen 2006.mp3
088. Kunta Rohiman – Festival Sragen 2006.mp3
087. Chobiri – Festival Sragen 2006.mp3
086. Allohu Binurihi tajallah – Festival Sragen 2006.mp3
085. Muhammad Nabina – Festival Sragen 2006.mp3
084. Innal Habi – Festival Sragen 2006.mp3
083. Ya Allahubiha – festival Sragen 2006.mp3
===============================================================
Hari Ketiga
082. Al muhibbin Group – yaa habib yaa habibi.mp3
081. Al Muhibbin Group – Yaa Abaz Zahro’.mp3
080. Al muhibbin Group – qolbi yunadi.mp3
079. Al Muhibbin Group – Laila Alayya.mp3
078. Al Muhibbin Group – Khobbiri.mp3
077. Al Muhibbin Group – inna habibal musthofa.mp3
076. Al muhibbin Group – hayyul hadi.mp3
075. Al Muhibbin Group – Azka Taslimi.mp3
074. Al Muhibbin Group – Aktsir Ukhoyya.mp3
073. Al Faris Group – Ya Khoiro Hadi.mp3
072. Al Faris Group – Ya Alim.mp3
071. Al Faris Group – Sirulina.mp3
070. Al Faris Group – Qod Kafani.mp3
069. Al Faris Group Group – Neo Ya Khoiro Hadi.mp3
068. Al Faris Group – Lailan Saro.mp3
067. Al Faris Group – Khudzuni.mp3
066. Al Faris Group – Ya Mambi’afkari Arrom.mp3
065. Al Faris Group – Fityatal Haqqi.mp3
064. Al Faris Group – Burdah.mp3
063. Al Faris Group – Bi Hubbi.mp3
062. Al Faris Group – Banniflu.mp3
061. Al Faris Group – Al Hijratu.mp3
==============================================================
Hari Kedua
060. Ya ‘Asiqqol Mustofa – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
059. Atani – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
058. Ya waridal anas – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
057. Saaltullohabarina – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
056. Ya Robbi Yarob – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
055. Ya Robbi ‘Ala Rosul – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
054. Sholatum – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
053. Kunta Rohiman – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
052. Faya Robbi – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
051. Ya Badrotim – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
050. Ash Shubhu Bada – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
049. Nurul Huda – Koleksi Abd. Mustaghfirin.MP3
048. Ya robbi ‘alal musthofa – Koleksi Abd. Mustaghfirin.mp3
047. Ya Robbana Tarofna – Syauqul Habib.mp3
046. Annafsu Tabki – Syauqul Habib.mp3
045. Laila ‘alayya – Syauqul Habib.mp3
044. Ya Robbama – Syauqul Habib.mp3
043. Ya Rosulalloh – Syauqul Habib.mp3
042. Ghuroba – Syauqul Habib.mp3
041. Ilahunar Rohman – Syauqul Habib.mp3
040. Bidzikri – Syauqul Habib.mp3
039. Ya Rasulallah Salamun Alaik – Syauqul Habib.mp3
038. Thola’al Badru – Syauqul Habib.mp3
037. Sholatulloh – Syauqul Habib.mp3
036. Robbi Faj’al – Syauqul Habib.mp3
035. Mushohabaturrijal – Syauqul Habib.mp3
034. Ya Du’atallah – Syauqul Habib.mp3
033. Ya ‘Asyiqien- Syauqul Habib.mp3
032. Ya Rasulallah – Syauqul Habib.mp3
031. An-Nabi – Syauqul Habib.mp3
030. Ya Asyiqina – Syauqul Habib.mp3
===============================================================
Hari Pertama
029. Ya Tawab – – Nurul Hidayah.mp3
028. Ya Salam – Nurul Hidayah.mp3
027. Ya Rasulullah – Nurul Hidayah.mp3
026. Ya Barqosami – Nurul Hidayah.mp3
025. Qaumi Qalbi – Nurul Hidayah.mp3
024. Assalamu ‘Alaik – Nurul Hidayah.mp3
023. Rabbi Faj’al – Nurul Hidayah.mp3
022. Shollu ‘Alaa – – Nurul Hidayah.mp3
021. Ya Muhaimin – Nurul Hidayah.mp3
020. Ya Imamarrusli – Muhtarom.mp3
019. Fimatakhluf – PP. Mamba’ul Ma’arif.mp3
018. Ya Robbi Bil mustofa – Festival Gresik 2011.mp3
017. Thaba’at – IQMA IAIN Sunan Ampel (Festival UNIPDU 2011).mp3
016. Thola’al badru’alaina – Afqorul Waro’ (Festival Medaeng 2011).mp3
015. Shollatullahi Malakhat – Afqorul Waro’ (Festifal Medaeng 2011).mp3
014. Shollatullohi Kawakib – Festival Medaeng 2011.mp3
013. Sholallahu ‘Alaihi – IQMA IAIN Sunan Ampel (festival UNIPDU 2011).mp3
012. Balbulu – InsyaAllah (Festival UNIPDU 2011).mp3
011. Dhohaa Tila – InsyaAllah (Festival UNIPDU 2011).mp3
010. Ya Rosulullah Ya Nabi – Babussalam (UNIPDU 2011).mp3
009. Ya Abal Hasanain – Babussalam (UNIPDU 2011).mp3
008. Ya ‘Asyiqol Musthofa – Festival UNIPDU 2011 (3 Group).mp3
007. Sholatulloh – Festival IQMA 2011.mp3
006. Hayyabina – Festival IQMA 2011.mp3
005. Annafsu Tabki – Syauqil Habib (UNIPDU 2011- Juara 1).mp3
004. Ya Du’a taallah – Syauqul Habib (UNIPDU 2011-Juara 1).mp3
003. Ya ‘Asyiqol Mushtofa – festival UNIPDU 2011.mp3
002. Maulaya Sholli – Nurut Ta’ibiin (IQMA XXII – Juara1).mp3
001. Sidnan Nabi – Nurut ta’ibiin (IQMA XXII – Juara1).mp3Al Mubarok Album Kasih Sayang1. Sholatun
2. Ataani
3. Allah-Allah
4. Ya Laitani
5. Ya ‘Asyiqol Musthofa
6. Ya Rosulallah
7. Ya Arhamar Rohimin
8. Asnawiyah
9. Assholatu Wassalam
10. Assalamu ‘Alaik
11. IlaahiAl Mubarok Album Kerinduan1. Lailan Saro
2. Yaa Dzal Ghinaa
3. Yaa Hamaam
4. Ya Khoiro Maulud
5. Asnawiyah
6. Ya Mam Biafkari
7. Aghitsunaa
8. Ahmad Ya HaadiAl Mubarok Album Tersenyum1. Ala Ya Rosulallah
2.Assyifa
3. An Tudhilana
4.Salaaman
5. Asnawiyah
6.la Tudhasy
7. Injabartum
8.Shollu Alannur1. Qod Kafani (ghofur Al Mubarok)Apank (Keagunganmu)1. Min Hamlihi
2. Ya Waridal Unsi
3. Qif Wastami’li
4. Huwallah
5. SholatulahApang (Mutiara)

1. Lailahaillallah
2. Alfa Sholla
3. Ahmadunal Musthofa
4. Ya Robba Makkah
5. Doa Setelah belajar Alqur’an
6. Al Musthofa
7. Anta
8. Habibi
9. Talbiyah
10. Hasbunal Islam

Al Madaniyyah Pekalongan (Ilham & Apang)

 1. Farrij Kurbiy
 2. Ahlun nuha
 3. Qod Kafaani

Al Madaniyyah ( apang & ilham Album Air Mata)

 1. Ya Robba Makkah
 2. Ya Qolbu
 3. Atainakum
 4. Ya Nurol Ain
 5. Shollu Alaihi
 6. Syafi’una
 7. Ya Dunya

An Nabawiyyah Langitan

 1. Azka Taslimi
 2. Habibii Ya Muhammad
 3. Rohatil
 4. Ya Imaamarrusli
 5. Habibi Ya Waladi

An Nabawiyyah Langitan (Simtudduror)

 1. Assalamu Alaik
 2. Ya Imamarrusli
 3. Ya Ala baitin Nabi
 4. Sholawatullah
 5. Ana Dhoifak
 6. Mahallul Qiyam
 7. Ilahiya

An Nabawiyyah (Top hits Sholawat)

 1. Ya Sayyidarrusli
 2. Shollallahu
 3. Sirru Linailil Khoiri
 4. Ma Madda
 5. Sholli Dzal jalaali
 6. Fi Hubbi Thohal Hadi
 7. Halumman Syud
 8. Tahaanina
 9. Marhaban Ya Rasulallah

Al Muqtashida Langitan

 1. Al Aqlu
 2. Al Yamaniyyah
 3. Buduwus Shobah
 4. Doa tholabah
 5. Doa Tholabah 2
 6. Habli Hudaya
 7. Hubbu Ahmadi
 8. Khoiril Bariyyah
 9. Madaaihuna
 10. Ma’nal Hayah
 11. Muhasabah
 12. Shoutut Dhomir
 13. Thobaatka
 14. Ya Uhailal Hub

Mahabbatain Langitan (Album Subhanak)

 1. Subhaanak
 2. Yaa Hadii
 3. Robbi lah
 4. Innal Habib
 5. Assalam
 6. Ya Robbi Sholli
 7. Sholawatullahi Taghsya
 8. Anal Faqir

Habib Syeh bin Abdul Qodir Assegaf

 1. Ya Arhamar Rohimin
 2. Ya Maulidal Musthofa
 3. Ya Sayyidar rusli Ya Thohir
 4. Ya Robbi ya Alimal Hal
 5. Bi Rojauka
 6. Bijahil musthofal Mukhtar
 7. Binafsi Afdi
 8. Busyro Lana
 9. Dunuuni
 10. Lighoiri Jamalikum
 11. Maulana Ya Maulana
 12. Qod Tamallahu
 13. Sholawatullahi Taghsya
 14. Ya Dzal Jalali wal Ikrom
 15. Ya La Qolbin
 16. Ya Latifan Bil Ibad
 17. Ya Maulidal Musthofa
 18. Ya Rosulallah
 19. Ya Robba Makkah
 20. Ya Robbibil Musthofa
 21. Ya Nabi Salam

El Quds Kudus (Apid & Shofa)

 1. Zaro Ba’da Jafa
 2. Hadza Min Fadli Robbii
 3. Ji’ Naaka
 4. Nurok Yaa Robii’
 5. Saaltullah
 6. Ya Hana Qolbi
 7. Robbi Qowwil Azma
 8. Al Majdu
 9. La ilaha illallah
 10. Nurul Uyuni

Al Aqsho Group (Gemerlap Bintang)

 1. Inlam Yakun
 2. Kaima Tafuza
 3. Ma Huribat
 4. Fashidqu
 5. Ka Annama
 6. Nabiyyunal Amirun
 7. Fala Tarum Bil Maash
 8. Amin Tadzakurijironin

Al Madaniyyah Pekalongan (Ilham & Apang)

 1. Farrij Kurbiy
 2. Ahlun nuha
 3. Qod Kafaani

Al Mubarok Madrasah Qudsiyyah Kudus

 1. Al Qur’an
 2. As Syauq
 3. Billahi Billahi
 4. Do’a Nikah
 5. Haji
 6. Mahbubi
 7. Asyrofil Alami
 8. Sholawat Asnawiyyah

Ahbabul Musthofa Kudus

 1. Sulu Ya Ala Baitin Nabi (Ghofur)
 2. Ya Ala Baitin Nabi
 3. Ya Habibii Habib Syeh(Medley)
 4. Ya Rasulalloh Salam Alaik
 5. Marawis
 6. Khobbiri
 7. Marhaban
 8. Saaltullah
 9. Mahallul Qiyam
 10. Alfa Salam
 11. Qod Tamallah (Habib Syeh feat. Ghofur)

Sami Yusuf

 1. Allahu-Allahu
 2. My Ummah
 3. Who Is Loved One
 4. Hasbi Robbi
 5. The Cave Of Hira
 6. Ya Rosulallah
 7. The Creator
 8. Try Not To Cry
 9. Meditation
 10. Make A prayer
 11. Eid Song
 12. Supplication
 13. Free
 14. Munajat(Arabic)
 15. Mother(Arabic)
 16. We Will Never Submit
 17. Amr Musthofa (Ayyami)
 18. Tuba ‘Alaina
 19. Lailaha Illallah
 20. Mu’allim
 21. Allahumma Sholli Ala Muhammad

An Nabawiyyah Langitan

 1. Azka Taslimi
 2. Habibii Ya Muhammad
 3. Rohatil
 4. Ya Imaamarrusli
 5. Habibi Ya Waladi

An Nabawiyyah Langitan (Simtudduror)

 1. Assalamu Alaik
 2. Ya Imamarrusli
 3. Ya Ala baitin Nabi
 4. Sholawatullah
 5. Ana Dhoifak
 6. Mahallul Qiyam
 7. Ilahiya

An Nabawiyyah (Top hits Sholawat)

 1. Ya Sayyidarrusli
 2. Shollallahu
 3. Sirru Linailil Khoiri
 4. Ma Madda
 5. Sholli Dzal jalaali
 6. Fi Hubbi Thohal Hadi
 7. Halumman Syud
 8. Tahaanina
 9. Marhaban Ya Rasulallah

Al Muqtashida Langitan

 1. Al Aqlu
 2. Al Yamaniyyah
 3. Buduwus Shobah
 4. Doa tholabah
 5. Doa Tholabah 2
 6. Habli Hudaya
 7. Hubbu Ahmadi
 8. Khoiril Bariyyah
 9. Madaaihuna
 10. Ma’nal Hayah
 11. Muhasabah
 12. Shoutut Dhomir
 13. Thobaatka
 14. Ya Uhailal Hub

Mahabbatain Langitan (Album Subhanak)

 1. Subhaanak
 2. Yaa Hadii
 3. Robbi lah
 4. Innal Habib
 5. Assalam
 6. Ya Robbi Sholli
 7. Sholawatullahi Taghsya
 8. Anal Faqir

Al Madaniyyah ( apang & ilham Album Air Mata)

 1. Ya Robba Makkah
 2. Ya Qolbu
 3. Atainakum
 4. Ya Nurol Ain
 5. Shollu Alaihi
 6. Syafi’una
 7. Ya Dunya

Haddal Alwi & Sulis Cinta Rasul (Seribu salam bagi Rasul)

 1. Alfu Salam (Seribu Salam Bagi Rasul)
 2. Ziarah Rasul, Ya Imamar Rusli (Wahai Imam Para Rasul)
 3. Sholawat Badar
 4. Ya Nabi Salam Alaika (Salam Bagimu Wahai Nabi)
 5. Ya Robbi Bil Musthafa (Demi Nabi Pilihan)
 6. Ya Thoybah (Wahai Sang Penawar)
 7. Ya Rasullah Salamu ‘Alaik (Salam Bagimu Wahai Rasul)
 8. Al I’tirof (Sebuah Pengakuan)
 9. Akhlaaqui Karimah (Akhlaq Mulia)

Sulis Cinta Rasul

 1. Robbi Inni
 2. Ya Ilahana

Wafiq Azizah (Gambus Modern)

 1. Hamawiya Mis-mis
 2. Sukaro
 3. ‘Alaik Sholatillah
 4. Ya Robbi Baarik
 5. Farok Ma Baina
 6. Tawakkaltu Alallah
 7. Nawarti Ayyami
 8. Magadir
 9. Habiibi Ya Nurol Ain

Sawunggaling (Album Vo.2)

 1. Ya Nabiyyam Min Qidam
 2. Aktsir Bi Dzikrillahi
 3. A’rif Bi hubbillahi
 4. Yahlil Jaziroh
 5. Ya Izzana
 6. Ya Robbi Sallimna
 7. Assalamu’alik

Fasabaqna (Lembaran Baru)

 1. Addin
 2. Habibi
 3. Sakinarruh
 4. Azka Sholati
 5. Umrun Jadid
 6. Laisal Fala
 7. Taubah Nasuha
 8. Doa

Fasabaqna (Ikhlas)

 1. Tawalatil Mashoib
 2. Ikhlas
 3. Arbaatun
 4. Ya Mustaka
 5. Kullukum roin
 6. Fityatal Haq
 7. SyafilIlal

HABIEB SYECH

1.syi’ir (sholatullohimalahat kawakib)-balaikota solo bersholawat
http://www.mediafire.com/download/0u7jpnjrdnj0rn7/Habib_Syekh_-_Syi’ir_(sholatullohimalahat_kawakib).mp3
2.hayajal asywaq
http://www.mediafire.com/download/b3cpif2v1fmip9i/Hayyajal_Aswaq_-_Ya_Laqolbin.mp3
3.tausyiah habib syekh – mantenan

http://www.mediafire.com/download/9ur7706vom6qlid/Tausyiah_Habib_Syekh-Mantenan_Bersholawat.mp3

4.tausyiah habib syekh – haul suharto

http://www.mediafire.com/download/gss3q3ocqq4lhe0/Tausyiah_Habib_Syekh-Haul_Suharto.mp3

AS SAUQ

Vol : 1

01 Asma Allah.mp3
http://www.4shared.com/mp3/9HbNFDYf/01_Asma_Allah.html

02 Ya Robbana.mp3
http://www.4shared.com/mp3/cY5xWPok/02_Ya_Robbana_II.html

03 Qur’anuna.mp3
http://www.4shared.com/mp3/QRbNHdsM/03_Quranuna.html

04 Bikastajib.mp3
http://www.4shared.com/mp3/nTFRjfta/04_Bikastajib.html

05 Subhanaka.mp3
http://www.4shared.com/mp3/FFdZT8u5/05_Subhanaka.html

06 Alfa Sholah.mp3
http://www.4shared.com/mp3/JyHoR27y/06_Alfa_Sholah.html

07 Pengarep-Arep.mp3  
http://www.4shared.com/mp3/2tPb-IOD/07_Pengarep-Arep.html

Vol : 2

Gema Rindu

http://www.4shared.com/mp3/q0UtqNm7/asy_syauq_-_gema_rindu.html

Hasan Husein

http://www.4shared.com/mp3/dUuLuabm/Asy_Syauq_-_Hasan_Husain.html

Kalam Suci

http://www.4shared.com/mp3/zzXwsATR/asy_syauq_-_kalam_suci.html

Lagu Gambusan

Afdhalush Sholawat ‘Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-‘Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma’il An-Nabhani Asy-Syafi’i. Saya telah meriwayatkan kitab ini daripada Asy-Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki. Untuk muat turun kitab Afdhalush Sholawat lengkap (‘Arab) :- Download
01. Solawat Ibrahimiyah :- Download
02. Solawat Al-Imam An-Nawawi :- Download
03. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :- Download
04. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :- Download
05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :- Download
06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :- Download
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :- Download
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa’ah :- Download
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :- Download
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :- Download
11 Solawat Agar Diampuni Dosa :- Download
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja’i :- Download
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumaat :- Download
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :- Download
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa’id ibn ‘Atorid :- Download
16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :- Download
17 Solawat Al-Imam Sayyidina ‘Ali Karramallahu wajhah :- Download
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas’ud :- Download
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn ‘Umar :- Download
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :- Download
21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :- Download
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :- Muat 
23.Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Download
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul ‘Abbas Ahmad Al-Hajiri :- Download
25 Solawat Asy-Syeikh Abu ‘Abdillah ibn An-Nu’man :- Download
26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :- Download
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :- Download
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi’i :- Download
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :- Download
31 Solawat Sultan Al-Auliya ‘Abdul Qadir Al-Jilani :- Download
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :- Download
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa’i :- Download
34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :- DownloadDownload juga yang lainya :………..

 1. Download Teks Ratib Al Attas
 2. PDF Teks Qasidah Burdah Imam Busyiri
 3. Download Kitab Khulashoh Madad An-Nabawi , wirid bani ‘Alawi (Syekh Abubakar bin Salim)
 4. Doa setelah Yasin pada Nisfu Syakban dan Doa Agung Sultan Awliya
 5. PDF Terjemah Hadist Arbain An Nawwawi
 6. Doa Sholat Hifidh
 7. Terjemah Doa sholat hifidh
 8. Doa Nabi Khidir As
 9. Doa Nabi Khidir As
 10. Doa Nabi Khidir As
 11. Doa sujud sahwi
 12. Bacaan Doa Termudahkan Membayar Hutang
 13. Qasidah buatan RASULULLAH SAW
 14. DOA NABI HIDIR AS (Doa Menolak Bala)
 15. Doa setelah shalat Taubat
 16. Bacaan asholat bilal pada sholat hari raya
 17. PDF Hizb Nawawi
 18. Doc Hizb Nawawi
 19. Bacaan Hizb Nashr Imam Haddad
 20. Burdah Gara’na Fi Dhuha
 21. Qasidah Nasyim
 22. Qasidah WaQtisahar
 23. Allahu allahu lamma
 24. Wirid Assakran
 25. MP3 Wirid Assakran
 26. Do’a shalat terawih
 27. Arti & Teks Qasidah Qodis’taantuka
 28. Teks Ratib Al Haddad
 29. PDF Ratib l Haddad
 30. MP3 Ratib Al Haddad
 31. Audio Ruqyah versi 1 Khalid Al-Qahtani
 32. Audio Ruqyah versi 2 SheikhSaadAl-GhamdiRuqya.mp3
 33. Audio Ruqyah versi 3 NabeelAl-Awadi.mp3
 34. Audio Ruqyah versi 4 SheikhMisharyRashedAl-EfasyRuqya.mp3
 35. Audio Ruqyah versi 5
 36. Video tata cara meruqyah Ustadz Fadlan Abu Yasir
 37. Video Penjelasan tentang ruqyah Ustadz Fadlan Abu Yasir L.c
 38. MP3 Ruqyah 1
 39. MP3 Ruqyah 2
 40. MP3 Maulid Dibba
 41. Download buku Al Quran di hina Gusdur
 42. Download di ftp://ftp.ahlussunnah.info/Indonesia/
 43. Download Murattal
 44. Download Wirdul Latif dan Terjemahan oleh Habib Munzir Al Musawwa
 45. Download Buku ‘Kenalilah Aqidahmu’ tulisan Habib Munzir Al Musawwa
 46. Download Mp3 dari Muslimrap.net (Muslim Amerika)
 47. Download Mp3 Shalawat dan kitab-kitab
 48. Download lagu-lagu arab dari Orkes Gambus Latansa (Penyanyinya para habaib)
 49. Bacaan asholat bilal pada sholat hari raya
 50. Doa untuk orang sakit
 51. Doa Mempermudah Rezki dan Jodoh
 52. Teks Qasidah ya Nabi nal Hadi
 53. Doa shalat hajat
 54. Shalawat Fatih
 55. Doa Nishfu Sya’ban
 56. Teks qasidah karomi
 57. Doa setelah wudlu
 58. Teks Qosidah Allahu Allah
 59. Doa istikharah
 60. Mp3 Shalawat Wahidiyah
 61. Mp3 Shalawat Tarhim
 62. Pdf Shalawat Munjiyat
 63. Doa Ramadlan
 64. Mp3 Bacaan Barzanji oleh Habib Ali Jakarta
 65. Teks Maulid Ad Diba’i (file1 dan file 2, kedua file ini satu kesatuan)
 66. Download Burdah (audio dan text pdf)
 67. Audio Simthud Duror
 68. Pembacaan Barzanji oleh Jamaah Muji Rasul Surakarta
 69. Teks Shalawat Nariyah
 70. Teks Doa Qunut
 71. Kitab Maulid Dhiya’ullami Dan Kumpulan Qosidah Majelis Rasulullah
 72. Isi bacaan TAHLIL.
  Ziarah Kubur dan Talqin Mayit.

5 Komentar (+add yours?)

 1. Rayuanku « temonsoejadi
  Apr 06, 2012 @ 19:52:37

 2. "ngelindur"
  Mei 21, 2012 @ 09:59:09

  mau tanya,,, apakah maulid dan aksesoris lainnya termasuk salawat diatas bukan termasuk bid’ah… ❓
  karena ada temen saya bilang bahwa definisi dari kata bid’ah dalam syariat adalah ibadah yg tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat..
  mohon pencerahan… terima kasih

  Suka

  Balas

  • temonsoejadi
   Mei 21, 2012 @ 10:05:07

   sahabatqu yang dimulyakan Allah, bidah itu seperti apa? dan siapa yang pertma kali mengawali bidah tahukah km?…
   jawban tentang maulid karena pembahasanya banyak..km bisa download penjelasan yg dikemukanan oleh habib munzir al musawwa…ni linknya.. http://majelisrasulullah.org/media/meniti_kesempurnaan_iman.pdf aku pun sudah buat banner… coba km scrol sampai bawah entr kan muncul gambar habib munzier al musyawa.. miniti kesempurnaan iman, terima kasih..

   semoga Allah ilhamkan cahaya kesempurnaan iman dihatimu…

   Suka

   Balas

 3. apravita
  Feb 13, 2013 @ 22:42:28

  punten kang, kenapa ya pada nggak bisa di download. not found terus. padahal isinya bagus2, sayang kalo pada g bisa di download.

  Suka

  Balas

 4. Ghandul iza
  Agu 04, 2015 @ 08:54:16

  ada yang tau gag lagu gambus jaman dulu yang liriknya kalo gag salah…
  “Shoffa lil hubbilio ba’dil jaffa wallu
  ‘adat layaaa li hanaa wal faro fah yeduuuu…

  Suka

  Balas

marilah kita berdiskusi dan mengkajinya bersama

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: