sampunyen sampun dikersaake dining gusti, kedah kita rillah-lepas, tapi kulo nyuwun ijol gusti kapan-kapan supados wonten gantosipun,

(KH. Ma’ruf Irsyad)